Analiza rodne dimenzije u visokoskolskom obrazovnom materijalu

26 Jul 2010
image

Cilj projekta je dubinska analiza rodne dimenzije odabranog obrazovnog materijala koji se koristi u visokoškolskim programima u Srbiji.

Predviđeno je da ova analiza bude zasnovana na kvalitativnom i
kvantitativnom istraživanju reprezentativno odabranog uzorka obrazovnog
materijala.

UNDP Around the world

You are at UNDP Serbia 
Go to UNDP Global