Biti LGBTI na Zapadnom Balkanu je lakše, ali još daleko od lakog

Razvojem zakonskih i institucionalnih okvira za zaštitu ljudskih prava, posebno onih koji se odnose na ravnopravnost, dolazi i do boljitka u životima LGBTI osoba u zemljama Zapadnog Balkana. Ipak, mnoštvo izazova i nedostataka se javljaju prilikom njihovog sprovođenja kao i stalna prisutnost društvenih stigmi