O UNDP-u

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je globalna mreža UN za razvoj, koja je prisutna u 177 zemalja i teritorija. UNDP pruža tehničke savete i pomoć u oblasti održivog humanog razvoja i podržava Srbiju u pridruživanju Evropskoj uniji. UNDP je u Srbiji od 1952 godine.

više
Najnovije publikacije
Mediji u Srbiji 2014 o rodno zasnovanom nasilju: Između stereotipa i zabave

Analize medija sa stanovišta rodne ravnopravnosti neophodne su u smislu popravljanja delatnog potencijala žena da organizovano utiču na društene promene u pogledu prevencije i smanjivanja nasilja nad ženama. Konstatovanje i analiza odsustva ženske perspektive iz medija, stereotipnosti u medijskom izveštavanju, posebno kada se radi o nasilju nad ženama, kao i prisutna rodna pristrasnost, utiču na smanjenje rodne nejednakosti i povećanje medijske pismenosti i odgovornosti medija.

Među najboljim konstatacijama o rodno zasnovanom nasilju koje su u 2014. objavili mediji (mada vrlo retko) su oni koji dolaze od strane nezavisnih institucija. Nasilje nad ženama, koje je najdrastičniji oblik kršenja ljudskih prava žena, pokazatelj je koliko se malo učinilo na uklanjanju suštinskih uzroka ovog nasilja. Borba protiv nasilja nad ženama ne može biti uspešna ako se ova pojava ne sagledava u kontekstu rodnih stereotipa, predrasuda i diskriminatornih stavova duboko ukorenjenih i široko rasprostranjenih među profesionalcima koji rade na sprečavanju i procesuiranju nasilja nad ženama a mnogi od tih stereotipa, predrasuda i diskriminatornih stavova, nalaze se u medijskom izveštavanju o nasilju nad ženama.