O UNDP-u

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je globalna mreža UN za razvoj, koja je prisutna u 177 zemalja i teritorija. UNDP pruža tehničke savete i pomoć u oblasti održivog humanog razvoja i podržava Srbiju u pridruživanju Evropskoj uniji. UNDP je u Srbiji od 1952 godine.

više
Najnovije publikacije
Brošura BEWARE projekta; Informator o projektu i priručnik za praktičan rad

Budući dа je pitаnje klizištа kompleksаn fenomen, sа podeljenom nаdležnošću orgаnа držаvne uprаve i jаvnih ustаnovа, postoji potrebа dа se podаci o klizištimа prikupljаju, obrаđuju i sistemаtizuju u sklаdu sа međunаrodnim stаndаrdimа i zаhtevimа Evropske Unije, kаo i dа se učine jаvno dostupnim i mаšinski pretrаživim.