• Priručnik za uključivanje žena u sistem odlučivanja i planiranja u vanrednim situacijama na lokalnom nivou
  18.04.2016.

  Priručnik za uključivanje žena u sistem odlučivanja i planiranja u vanrednim situacijama na lokalnom nivou namenjen je ženama zaposlenim u lokalnim strukturama vlasti, ženama zaposlenim u zdravstvu i obrazovanim ustanovama, aktivistkinjama ženskih organizacija civilnog društva, pripadnicama marginalizovanih grupa i svim drugim pojedincima koji rade na integraciji rodne komponente u procese planiranja odgovora na vanredne situacije.

 • Rod, kriza i krizni menadžment: Rezultati fokus grupnog istraživanja i Vodič za žene u kriznim intervencijama
  18.04.2016.

  Prema iskustvima žena širom sveta pokazalo se da nije rod, već rodna nejednakost ono što žene stavlja u nepovoljniji položaj i čini naročito ranjivim u situacijama vanrednih situacija kriza i katastrofa.

 • Brošura BEWARE projekta
  04.11.2015.

  Rezultаti projektа u vidu bаzа podаtаkа o klizištimа, kаo i kаrte hаzаrdа i rizikа, doprineće konkretnim izmenаmа i dopunаmа prostornih i urbаnističkih plаnovа, čime bi se ubuduće izbegli problemi sа izgrаdnjom infrаstrukturnih objekаtа ili individuаlnih stаmbenih objekаtа u zonаmа u kojimа je evidentаn visok rizik od klizištа, а što je nаkon dogаđаjа u mаju 2014. god. evidentirаno kаo nаjznаčаjniji problem.