• Istraživanje o pokretačima radikalizma i nasilnog ekstremizma među mladima u Srbiji
  07.03.2017.

  Ovo istraživanje doprinosi saznanju o potencijalnoj radikalizaciji mladih koje može dovesti do nasilnog ekstremizma u Srbiji. Ono ukazuje da su slabe tačke u Srbiji društvena fragmentacija unutar etničkih grupacija i nedostatak prilika za mlade ljude, a posebno je izdvojena uloga globalnih i regionalnih politika koje doprinose razvoju konflikata i ujedno predstavljaju glavne pokretače radikalizacije.

 • Rodna perspektiva ličnih priča migrantkinja i migranata
  16.02.2017.

  Kuća rodnih znanja i politika je uz podršku UNDP, u periodu od septembra 2016. i februara 2017. realizovala projekat „Lične priče migranata/kinja kao put za prevazilaženje stereotipa u zajednici“. Realne lične priče, životi i problemi migranata/kinja, nedovoljno su vidljivi široj javnosti, koja je obično informisana kroz statističke podatke ili senzacionalističke vesti, zbog čega je identifikacija i solidarnost sa ovom grupom otežana.

 • Bezbednost i vanredne situacije
  13.05.2016.

  Informator je namenjen ženama koje su preživele poplavu, ali i ženama koje će i kojima će ovo znanje biti od pomoći, i koje će biti spremne da nastave da uče i da se aktiviraju u situacijama elementarnih i drugih nepogoda u svom okruženju, posebno u romskim mahalama.

 • Priručnik za obuku poverenika civilne zaštite
  12.05.2016.

  Poverenici civilne zaštite i njihovi zamenici deo su sistema civilne zaštite (humanitarne i nevojne aktivnosti od opšteg interesa) koja se razvija u okviru sistema zaštite i spasavanja Republike Srbije. Prava i obaveze poverenika utvrđeni su Zakonom o vanrednim situacijama.

 • Priručnik za obuku komandanata
  12.05.2016.

  Svrha ovog priručnika je da pomogne u procesu usvajanja novih informacija i znanja iz oblasti vanrednih situacija, komunikacija i rukovođenja, i da posluži kao praktični podsetnik u rukovođenju štabovima za vanredne situacije.

 • Stavovi prema izbegličkoj i migrantskoj krizi u Srbiji
  06.05.2016.

  Istraživanje je obuhvatilo dve grupe ispitanika (opšta populacija i predstavnici lokalne samouprave). Istraživanja su sprovedena simultano na obe grupe ispitanika. Istraživanje je obuhvatilo 20 opština u Srbiji, koje su pogođene migrantskom krizom

 • Finansijski aspekti elementarnih nepogoda: Studija slučaja poplave u Srbiji 2014.
  04.05.2016.

  Ovaj izveštaj se bavi poplavama sa razornim posledicama koje su pogodile Srbiju u maju 2014. godine i analizira statističke podatke kako bi se uporedili troškovi prevencije sa troškovima oporavka i obnove u zemlji posle katastrofe.