Analiza nacionalnog investicionog okvira za dijasporu u Republici Srbiji

05 јул 2017
image

Značaj dijaspore je svakako procenjivan i bio je predmet razgovora u više navrata u poslednjih dvadeset godina. Organizovano je na desetine konferencija, radionica i treninga na temu osnaživanja institucija i nedržavnih aktera i moguće uloge dijaspore u razvoju.

Ono što je uvek nedostajalo je pitanje - zašto je dijaspora zaista značajna van okvira kratkoročnih radionica i konferencija. Pitanje kako razviti kontinuiranu razvojnu i uspešnu saradnju s ciljem da se razvoj iz dijaspore donese kući, zapravo, nikada nije bilo razmatrano. Koji problemi postoje u sistemu i na koji način mogu da se reše u kontekstu države, lokalnih aktera, dijaspore, a ne u vidu apstraktnih predloga i okvira stranih modela koji ne funkcionišu u Srbiji.

U istraživanju smo se fokusirali  na kvalitativni pristup koji obuhvata četiri dimenzije (ili, kako smo ih mi definisali, „okvira”) analize: institucionalni okvir, regulatorni okvir, društvenopolitički okvir i okvir poslovne dijaspore.