Priručnik za uključivanje žena u sistem odlučivanja i planiranja u vanrednim situacijama na lokalnom nivou

18 апр 2016
image

Priručnik za uključivanje žena u sistem odlučivanja i planiranja u vanrednim situacijama na lokalnom nivou namenjen je ženama zaposlenim u lokalnim strukturama vlasti, ženama zaposlenim u zdravstvu i obrazovanim ustanovama, aktivistkinjama ženskih organizacija civilnog društva, pripadnicama marginalizovanih grupa i svim drugim pojedincima koji rade na integraciji rodne komponente u procese planiranja odgovora na vanredne situacije.

Priručnik sadrži osnovne informacije o rodnim pitanjima i važnosti integracije rodne perspektive u menadžment vanrednih situacija, informacije o posledicama  neuključenosti rodne komponente u vanrednim situacijama, faktore koji deluju na isključenost žena iz sistema planiranja i donošenja odluka neposredno i u toku vanrednih situacija kao i u periodu sanacije štete i obnove, kao i mehanizme za povećanje kapaciteta i aktivno uključivanje žena u procese donošenja odluka i delovanja u vanrednim situacijama.