Rod, kriza i krizni menadžment: Rezultati fokus-grupnog istraživanja i Vodič za žene u kriznim intervencijama

18 апр 2016
image

Prema iskustvima žena širom sveta pokazalo se da nije rod, već rodna nejednakost ono što žene stavlja u nepovoljniji položaj i čini naročito ranjivim u situacijama vanrednih situacija kriza i katastrofa.

Iako postoji mnoštvo podataka i istraživanja o nejednakom uticaju kriza, vanrednih situacija i katastrofa po žene, postoje istraživanja i analize koje pokazuju da su žene aktivne nositeljke promena u svojim zajednicama u toku i nakon kriza. Žene su prve na linijama kada se radi o odgovoru u momentima kriza i pružanju nege pogođenim članovima porodica.