• Parlament i demokratija u 21. veku
  11.09.2015.

  Publikacija „Parlament i demokratija u XXI veku: vodič ka dobroj praksi“ nudi jedinstven i aktuelan pregled dobre prakse velikog broja parlamenata sveta – pažljivo odabranih najboljih primera za to kako parlamenti odgovaraju izazovima savremene predstavničke demokratije.

 • Priručnik za borbu protiv korupcije namenjen narodnim poslanicima
  20.05.2015.

  Korupcija nesumnjivo predstavlja jednu od najozbiljnijih prepreka razvoju ljudskog društva. Ona podriva demokratiju i pravnu državu, dovodi do kršenja ljudskih prava, remeti tržišta, snižava kvalitet života i omogućava organizovanom kriminalu, terorizmu i drugim opasnostima za bezbednost društva da uzmu maha.

 • Metodologija za utvrđivanje indeksa odgovornosti, transparentnosti i proverljivosti na lokalnom nivou
  07.08.2014.

  Ova metodologija, izrađena u okviru projekta „Podsticaj antikorupcijskim merama” koji SKGO sprovodi uz podršku i saradnju sa UNDP, doprinosi borbi protiv korupcije na lokalnom nivou i razotkrivanju ključnih faktora koji dovode do njene pojave, posebno u smislu definisanja mera za njeno sprečavanje.

 • Neposredan odgovor UN na #Poplave u Srbiji
  30.06.2014.

  Na zahtev Vlade Republike Srbije, Program Ujedinjenih nacija za razvoj odmah je izdvojio 100.000 americkih dolara za koordinaciju vanredne situacije. Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja mobilisala je Međunarodni ekspertski tim Ujedinjenih nacija za procenu i koordinaciju u slucaju katastrofa i uputila ga u Srbiju u roku od 24-36 sati.

 • 14.05.2013.

  Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1.108 građana i građanki Republike Srbije, bez Kosova i Metohije, starijih od 15 godina. Kao istraživački instrument korišćen je upitnik, formiran u saradnji sa UNDP i Narodnom skupštinom Republike Srbije, koji se sastojao od 102 pitanja. Istraživanje je sastavni deo projekta „Jačanje nadzorne funkcije i transparentnosti parlamenta“, koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

 • Analiza početnog stanja u oblasti institucionalnih kapaciteta za sprovođenje antidiskriminacionog zakonodavstva u Srbiji
  26.07.2009.

  Analiza početnog stanja fokusira se na sposobnost Vlade da obavlja monitoring, evaluaciju i izveštavanje u vezi sa sprovođenjem zakona. Srbija ima obimno antidiskriminaciono zakonodavstvo, ali primarni cilj Analize početnog stanja odnosiće se na okvirni zakon o zabrani diskriminacije.