• Parlamenti i Ciljevi održivog razvoja
  17.08.2017.

  Priručnik je napisan tako da pomogne narodnim poslanicima da prepoznaju primere dobre prakse, izazove, mogućnosti i pouke. To će im omogućiti da delotvorno institucionalizuju novu Agendu 2030 i uključe njene različite ciljeve u zakonodavni proces.

 • Dom Narodne skupštine - Umetničke vrednosti
  13.10.2016.

  Namera nam je da ovom publikacijom koja je pred vama predstavimo manje poznatu stranu Narodne skupštine u svetlu jubileja – 80 godina od završetka izgradnje ovog monumentalnog zdanja i održavanja prve sednice Skupštine Kraljevine Jugoslavije u ovom domu bogatom istorijom.

 • Finansijski nadzor: priručnik za poslanike
  29.08.2016.

  Cilj ovog priručnika je da posluži kao vodič koji će poslanicima pomoći da poboljšaju delotvornost svoje nadzorne uloge. Priručnik ukazuje na tehnike i procedure koje su uspešno primenjene u parlamentima širom sveta.

 • Pojmovnik Narodne skupštine
  29.08.2016.

  Pojmovnik Narodne skupštine sadrži 152 pojma i izrađen je u okviru projekta "Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine"uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

 • Obnovljivi izvori energije - Vodič za parlamentarce
  24.08.2016.

  Energija dobiijena iz obnovljivih izvora može dati podsticaj za društveni i ekonomski razvoj, doprinoseći tome da se društvo uhvati u koštac sa izazovima životne sredine, i ima ključnu ulogu u uspešnom bavljenju klimatskim promenama.

 • Jačanje nadzorne uloge Narodne skupštine - Okvir za raspravu
  24.08.2016.

  Nadzorna uloga, kao jedna od četiri najvažnije funkcije Narodne skupštine Republike Srbije, je tema ovog okvira za raspravu imajući u vidu rastuću vrednost nadzora i kontrole u parlamentarnom razvoju globalno.

 • Strategija za izgradnju i održavanje učešća javnosti u radu Narodne skupštine putem društvenih medija
  26.05.2016.

  Značaj modernizacije parlamenata je očigledan kada je u pitanju upotreba društvenih medija. Parlamenti su suštinski važni za nadzor nad radom vlade i za donošenje zakona. Međutim, u današnjem svetu, koji se neprekidno menja, i najvažnije institucije moraju imati kapaciteta da odgovore na sveopštu potrebu za trenutnim vestima i neposrednijom komunikacijom s građanima, kakvu omogućavaju različiti kanali društvenih medija.

 • Ocena spremnosti za otvaranje podataka
  16.12.2015.

  Srbija je u dobroj situaciji da pokrene inicijativu za otvaranje podataka. Postojeća strategija razvoja elektronske uprave i akcioni plan za otvorenu upravu u kontekstu reforme javne uprave pružaju dobru osnovu za to. Mada za sada izostaje snažna podrška za otvaranje podataka na visokom nivou centralne vlasti, ipak je postignuto dovoljno brzih i uspešnih dogovora koji su omogućili ubrzano pokretanje niza pilot projekta.