Analiza početnog stanja u oblasti institucionalnih kapaciteta za sprovođenje antidiskriminacionog zakonodavstva u Srbiji

26 јул 2009
image

Analiza početnog stanja fokusira se na sposobnost Vlade da obavlja monitoring, evaluaciju i izveštavanje u vezi sa sprovođenjem zakona. Srbija ima obimno antidiskriminaciono zakonodavstvo, ali primarni cilj Analize početnog stanja odnosiće se na okvirni zakon o zabrani diskriminacije.