Odnos građana prema Narodnoj skupštini Republike Srbije

14 мај 2013
image

Istraživanje javnog mnenja realizovao je CeSID, a sprovedeno je u periodu između 15. i 23. maja 2013. godine na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije.

 

Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 1.108 građana i građanki Republike Srbije, bez Kosova i Metohije, starijih od 15 godina.

Kao istraživački instrument korišćen je upitnik, formiran u saradnji sa UNDP i Narodnom skupštinom Republike Srbije, koji se sastojao od 102 pitanja. Istraživanje je sastavni deo projekta „Jačanje nadzorne funkcije i transparentnosti parlamenta“, koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).