Jačanje nadzorne uloge Narodne skupštine - Okvir za raspravu

24 авг 2016
image

Nadzorna uloga, kao jedna od četiri najvažnije funkcije Narodne skupštine Republike Srbije, je tema ovog okvira za raspravu imajući u vidu rastuću vrednost nadzora i kontrole u parlamentarnom razvoju globalno. Okvir za raspravu predstavlja i pokušaj da se saberu viđenja akademije, studenata i sve tri grane vlasti o tome kako se percipira nadzorna uloga, kao i šta je do sada urađeno i gde postoji mogućnost za unapređenje.