Parlamenti i Ciljevi održivog razvoja - Priručnik za samoprocenu

17 авг 2017
image

Svrha ovog priručnika za samoprocenu je pružanje pomoći parlamentima i poslanicima da:

•   procene sopstvenu spremnosti za sprovođenje Ciljeva održivog razvoja;
•   prepoznaju dodatne strategije, mehanizme i partnerstva koji će podržati delotovornije sprovođenje Ciljeva održivog razvoja.

Priručnik je napisan tako da pomogne narodnim poslanicima da prepoznaju primere dobre prakse, izazove, mogućnosti i pouke. To će im omogućiti da delotvorno institucionalizuju novu agendu i uključe njene različite ciljeve u zakonodavni proces. Priručnik ne predlaže nikakve konkretne propise. Osmišljen je tako da bude merodavan za sve parlamente, bez obzira na njihov politički sistem ili stadijum razvoja.

Samoprocena je metod koji parlamenti mogu da koriste kako bi započeli sopstveni proces internog merenja i procenili svoj stepen spremnosti za sprovođenje Ciljeva održivog razvoja. Zaključci samoprocene bi trebalo da omoguće parlamentima da odrede prioritete za reforme, kako bi se ojačao njihov odgovor na zahteve Ciljeva održivog razvoja. Krajnji cilj je da se obezbedi da parlamenti budu spremni da u potpunosti preuzmu ulogu koja im je namenjena u sprovođenju Agende 2030.