Priručnik za borbu protiv korupcije namenjen narodnim poslanicima

20 мај 2015
image

Korupcija nesumnjivo predstavlja jednu od najozbiljnijih prepreka razvoju ljudskog društva. Ona podriva demokratiju i pravnu državu, dovodi do kršenja ljudskih prava, remeti tržišta, snižava kvalitet života i omogućava organizovanom kriminalu, terorizmu i drugim opasnostima za bezbednost društva da uzmu maha. Korupcija osujećuje napore usmerene na ostvarivanje Milenijumskih ciljeva razvoja (MRC) tako što smanjuje pristup javnim uslugama i odvraća resurse od investiranja u javnu infrastrukturu, institucije i usluge. Premda ona utiče na sve društvene klase i grupe, efekti korupcije najoštrije se ispoljavaju na ženama, siromašnim i marginalizovanim delovima populacije.