Izveštaj o humanom razvoju: Srbija 2016.

07 дец 2016

Socijalni kapital: nevidljivo lice otpornosti

Šta je predmet ovog izveštaja? Usled teških posledica poplava i klizišta u zemljama i teritorijama Zapadnog Balkana tokom 2014. i 2015, koncept otpornosti našao se u središtu diskusija o politikama za smanjenje rizika od katastrofa u regionu. Ocenjivanjem stepena otpornosti opština i gradova u Srbiji i uloge socijalnog kapitala, ovaj Nacionalni izveštaj o humanom razvoju treba da doprinese boljem razumevanju i podigne nivo svesti različitih zainteresovanih strana na lokalnom i nacionalnom nivou o vitalnom značaju komunikacije, saradnje, partnerstva, volontiranja i socijalnog uključivanja za izgradnju otpornih zajednica. Takva ispoljavanja socijalnog kapitala još su važnija u situacijama u kojima sistem za smanjenje rizika od katastrofa ne raspolaže dovoljnim finansijskim sredstvima i ljudskim kapacitetima i znanjima, potrebnim za planiranje i reagovanje na prirodne katastrofe. U takvim situacijama socijalni kapital predstavlja glavnu polisu osiguranja za sprečavanje i ublažavanje posledica katastrofa, i otuda noseći stub otpornosti zajednice.

Ovo je prvo istraživanje sprovedeno u Srbiji fokusirano na ulogu socijalnog kapitala u razvoju otpornosti zajednice na rizik prirodnih opasnosti. Njegov cilj je da pruži potrebne informacije o značaju socijalnog kapitala za promovisanje otpornosti u zemlji i da doprinese njihovom uključivanju u aktuelne politike i prakse.