6 Iskoreniti krajnje siromaštvo i glad

Dokle smo stigli?

Ovaj cilj još uvek nije dostignut. Stopa nezaposlenosti je među najvišim u Evropi i siromaštvo je u porastu. Rezultati u ovoj oblasti u velikoj meri zavise od nivoa ekonomskog rasta. Posledično, tokom nekoliko godina u toku 2000-tih, u kojima su zabeležene uzastopne blage stope ekonomskog rasta, nezaposlenost i siromaštvo bili su u opadanju, ali je svetska ekonomska kriza, koja je uzrokovala ozbiljnu recesiju u Srbiji, zaustavila ovakav trend i malo je verovatno da će ovaj trend biti u značajnoj meri okrenut do 2015. Međutim, treba napomenuti da 2013 donosi prve znake oporavka privrede: zabeleženo je skromno povećanje stope rasta, povećanje industrijske proizvodnje i nagli pad spoljnotrgovinskog deficita. Izgleda da je tokom perioda recesija naučena jedna bitna lekcija: buduća politika ekonomskog razvoja treba da bude zasnovana na održivim osnovama i da obezbedi više radnih mesta, obzirom da su granice stranog zaduživanja i spoljnotrgovinskog deficita već prekoračene.

 


Aktivnost UNDP-a u Srbiji

 • Otvaranje mogućnosti za osobe sa invaliditetom

  Prema procenama, osobe sa invaliditetom predstavljaju 10% ukupnog stanovništva – 800,000 osoba u Srbiji. Ipak, oni nisu vidljivi i nemaju prilike da učestvuju u društvenom, ekonomskom i političkom životu.

Zadaci za MCR1
 1. Prepoloviti procenat ljudi čiji su prihodi manji od $1 dnevno
  • Procenat stanovništva čiji su prihodi manji od $1 (PPP) dnevno
  • Koeficijent jaza siromaštva
  • Udeo kvintile najsiromašnijih u nacionalnoj potrošnji
 2. Dostići punu i produktivnu zaposlenost i pristojan posao za sve, uključujući žene i mlade
  • Stopa rasta BDP-a po zaposlenom
  • Koeficijent zaposlenosti prema broju stanovnika
  • Udeo zaposlenih čiji su prihodi manji od $1 (PPP) dnevno
  • Procenat radnika koji rade za sopstveni račun i procenat članova domaćinstava koji doprinose u ukupnoj zaposlenosti
 3. Prepoloviti procenat stanovništva koji pati od gladi
  • Prevalencija neuhranjene dece u grupi do pet godina starosti
  • Procenat stanovništva koji živi ispod minimalnog nivoa unosa energije kroz ishranu

© 2013 United Nations Development Programme Turn high contrast mode on