6 Postići univerzalnost osnovnog obrazovanja

Dokle smo stigli?

Ovaj cilj nije postignut. Prvenstveno, glavni napredak je učinjen u pogledu kvaliteta obrazovanja, ali je Srbija još uvek ispod proseka EU prema svim indikatorima, kako u pogledu TIMMS, tako i PISA. Kao drugo, nailazimo na znake upozorenja da sve manje dece završava osnovnu školu. Značajan napredak je ostvaren u pokrivenosti romske dece obaveznim obrazovanjem, ali situacija se pogoršava u ruralnim oblastima (kako kod ne-romske dece tako i kod romske dece). Očito je da je potrebno pružiti snažniju podršku deci kako bi završila bar obavezno osnovno obrazovanje, kao i podršku razvoju kvaliteta i osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju.


Zadaci za MCR2
  1. Do 2015. godine osigurati da sva deca, dečaci i devojčice podjednako, budu u mogućnosti da završe svoje osnovno obrazovanje
    • Neto stopa upisa u osnovno obrazovanje
    • Udeo dece koja upisuju 1. razred i završe poslednji razred osnovnog obrazovanjag grade 1 who reach last grade of primary
    • Stopa pismenosti za starosnu grupu od 15-24 godina, za žene i muškarce

© 2013 United Nations Development Programme Turn high contrast mode on