6 Smanjiti smrtnost dece

Dokle smo stigli?

Ovaj cilj je skoro dostignut, ali je pozitivni razvoj počeo da stagnira u poslednjih nekoliko godina. Na primer, razvoj u pogledu smrtnosti dece je stagnirao posmatrano u globalu, dok je u isto vreme nastavio da se smanjuje među romskom decom. Srbija bi, međutim, mogla da učini pozitivan pomak u pogledu ovog indikatora. Pokrivenost osnovnom imunizacijom je povećana do veoma visokog nivoa, sa dobrim izgledima da se dostigne i potpuna pokrivenost. Ali, i ovde se mogu pronaći znaci stagnacije baš pre nego što bi cilj mogao da bude u potpunosti postignut. Trudnice su obuhvaćene zdravstvenom zaštitom u veoma velikoj meri. Jedini indikator koji pokazuje obrnutu tendenciju je indikator dojenja. Ovakvom trendu bi se trebalo suprotstaviti kroz intenziviranje kampanja za podizanje svesti.


Zadaci za MCR4
  1. Smanjiti za dve trećine stopu smrtnosti kod dece do pet godina starosti
    • Stopa smrtnosti kod uzrasta do pet godina
    • Stopa smrtnosti novorođenčadi
    • Procenat jednogodišnje dece koja su primila vakcinu protiv boginja

© 2013 United Nations Development Programme Turn high contrast mode on