6 Poboljšati zdravlje majki

Dokle smo stigli?

Ovaj cilj je postignut u umerenoj meri. Veći broj rađanja obavlja se uz prisustvo zdravstvenog radnika, stopa plodnosti se održava a stopa smrtnosti žena u reproduktivnom dubu je smanjena, a broj abortusa je skoro prepolovljen, Međutim, savremena kontracepcija nije značajno povećana I, što je najvažnije, došlo je do povećanja udela smrtnosti majki. Trebalo bi uložiti više napora u detaljnije istraživanje ovih pitanja sa ciljem da se predlože odgovarajuće mere za zdravstveno zbrinjavanje majki.


Zadaci za MCR 5
 1. Smanjiti za dve trećine stopu maternalne smrtnosti
  • Najveći broj maternalnih smrti moguće je izbeći
  • Porođaj predstavlja poseban rizik u Jugoistočnoj Aziji i pod-Saharskoj Africi, gde se većina žena porađa bez pomoći kvalifikovanog zdravstvenog radnika
  • Smanjen je jaz između sela i grada u pomoći kvalifikovanog zdravstvenog radnika tokom porođaja
 2. Ostvariti univerzalni pristup reproduktivnom zdravlju; neadekvatna sredstva za planiranje porodice su glavni razlog neuspeha u ispunjavanju obaveza za unapređenje reproduktivnog zdravlja žena
  • Sve veći broj žena obuhvaćen antenatalnom zdravstvenom zaštitom
  • Upadljive razlike u zdravstvenoj zaštiti tokom trudnoće
  • Samo jedna od tri seoske žene u zemljama u razvoju obuhvaćena je preporučenom zdravstvenom zaštitom tokom trudnoće
  • Zaustavljen napredak u smanjenju broja trudnoća među tinejdžerkama, čime je veći broj majki izložen riziku
  • Siromaštvo i nedostatak edukacije doprinose visokim stopama rađanja kod adolescentkinja
  • Usporen je napredak u većoj primeni kontracepcije kod žena & primena kontracepcije je najniža među najsiromašnijim ženama i ženama bez obrazovanja

© 2013 United Nations Development Programme Turn high contrast mode on