6 Izboriti se sa HIV-om/AIDS-om, tuberkulozom i ostalim bolestima

Dokle smo stigli?

Ovaj cilj je postignut u velikoj meri, naročito u pogledu pokazatelja učestalosti za HIV/Sidu. Broj infekcija i smrtnih slučajeva koji se dovode u vezu sa Sidom je smanjen od 2000. godine. Ista tendencija se može primetiti u pogledu tuberkuloze: broj infekcija je smanjen, dok uspešno lečenje novih slučajeva ima tendenciju porasta i može postići željenih 95%. Povećanje očekivanog trajanja života je takođe važno i ono dovodi Srbiju bliže evropskom proseku. Problem koji se odnosi na mlade ljude i zloupotrebu psihoaktivnih supstanci je ozbiljno pitanje i zahteva široku i dobro koordinisanu akciju povećanja svesti, kao i prevenciju.


Zadaci za MCR 6
 1. Zaustaviti porast i obrnuti trend širenja HIV/AIDS-a
  • Prevalencija HIV-a kod populacije uzrasta između 15-24 godine
  • Korišćenje kondoma kod visokorizičnih seksualnih odnosa
  • Udeo populacije uzrasta 15-24 godina koja poseduje adekvatno sveobuhvatno znanje o pitanjima HIV/AIDS-a
  • Koeficijent pohađanja osnovnog obrazovanja siročadi i ne-siročadi uzrasta 10-14 godina
 2. Do 2010 godine dostići univerzalan pristup lečenju od HIV/AIDS-a za sve kojima je potrebno
  • Procenat stanovništva sa uznapredovalom HIV infekcijom koji imaju pristup antiretrovirusnim lekovima

© 2013 United Nations Development Programme Turn high contrast mode on