6 Osigurati održivost prirodne sredine

Dokle smo stigli?

Napredak je zabeležen prema svim indikatorima. Ima manje zagađenja i više orijentacije ka čistoj energiji. Većem broju domaćinstava dostupna je čista voda. Međutim, prvenstveno bi trebalo naglasiti da su neke vrednosti u okviru odabranih indikatora mogle biti poboljšane (smanjenje korišćenja čvrstog goriva, nivo zagađenja vazduha), a kao drugo, veliki broj indikatora održivosti prirodne sredine ima značajan nivo promenljivosti iz godine u godinu i napredak u ovoj oblasti u velikoj meri zavisi od ekonomske situacije u zemlji i institucionalne podrške.


UNDP aktivnosti u Srbiji

 • Vlasinsko jezero

  Zaštita biodiverziteta u Srbiji

  Srbija obiluje bogatstvom od 464 zaštićene oblasti i 797 zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, i ukupno 45.000 vrsta i pod-vrsta flore i faune na svojoj teritoriji.more

Zadaci za MCR 7
 1. Integrisati načela održivog razvoja u nacionalne politike i programe; obrnuti gubitak ekoloških resursa
 2. Smanjiti gubitak biodiverziteta i do 2010 postići značajno smanjenje stope gubitka
  • Proporcija teritorije pokrivene šumama proporcija vrsta kojima preti izumiranje
  • Emisije CO2, ukupne, po stanovniku i po $1 BDP (PPP)
  • Potrošnja supstanci koje uništavaju ozon
  • Proporcija ribljeg fonda sa bezbednim biološkim granicama
  • Proporcija ukupnih vodnih resursa u upotrebi
  • Proporcija zaštićenih terestrijalnih i morskih oblasti pod zaštitom
 3. Prepoloviti proporciju stanovnika bez održivog pristupa ispravnoj vodi za piće i osnovnoj sanitaciji
  • Proporcija stanovnika koji koriste unapređene izvore vode za piće
  • Proporcija stanovnika koji koriste unapređene objekte za sanitaciju
 4. Postići značajno poboljšanje uslova života za najmanje 100 miliona ljudi koji žive u neformalnim naseljima
  • Proporcija gradskog stanovništva koje živi u neformalnim naseljima

© 2013 United Nations Development Programme Turn high contrast mode on