Podrška odgovornom upravljanju javnim finansijama

Šta je svrha projekta

Poboljšanje učinka rada državnih i nezavisnih institucija na centralnom i lokalnom nivou radi efikasnije prevencije zloupotrebe javnih sredstava i doslednije primene zakona  

Očekivani rezultati

  • Poboljšanje kapaciteta Državne revizorke institucije kroz sertifikaciju, angažovanje ljudi i unapređen rad sa medijima
  • Kancelarija za javne nabavke optimizira troškove za javne nabavke I podržava centralne I lokalne vlasti u primeni novog zakona o javnim nabavkama  
  • Uvođenje i standardizacija interne kontrole i revizije koja je poržana od strane ministarstva finansija
  • Podrška Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki da obavlja svoju delatnost predviđenu novim zakonom o javnim nabavkama
  • Podrška NVO i medijima da prate i izveštavaju o javnim finansijama
  • Uvođenje mehanizama prevencije na lokalnom nivou u skladu sa rečunovodstvenim i revizorskim principima
  • Poboljšano korišćenje dokaznog materijala od strane tužilaca i sudija u slučajevima koji se tiču zloupotrebe javnih sredstava

Ko finansira projekat?Donator Iznos Valuta
Švedska međunardna razvojna agencija
2,328,318 USD