Program razvoja kapaciteta za upravljanje zalihama konvencionalne municije u Republici Srbiji (CASM)

O čemu je projekat?

  Weapon destruction

Unapređivanje upravljanja zalihama konvencionalne municije

Rezultati

  • Demilitarizacija I odlaganje 175 tona napalma i oko 1.133,86 tona belog fosfora
  • Razvoj infrastrukture za čuvanje municije  i razvijanje kapaciteta za upravljanje sistemima za čuvanje municije u Mrsaću i Mirnićkoj Reci
  • Poboljšanje infrastrukture Tehničko remontnog zavoda u Kragujevcu

Ko finansira projekat?Donator Iznos Valuta
Ministarstvo odbrane, UNDP i 11 zemalja preko OEBS-a
583,281 USD