Jačanje nadzorne funkcije i transparentnosti Parlamenta

Šta je svrha projekta

Poboljšanje nadzora, transparentnosti i efikasnosti Narodne skupštine Repubike Srbije

Očekivani rezultati

  • Razvijanje kapaciteta timova za nadzor rada Parlamenta
  • Poboljšanje rada Parlamenta sa građanima, naročito na lokalu sa nagaskom na mehanizme nadzora i testiranje mehanizama nadzora u lokalnim skupštinama opština
  • Razvijanje sistema koje omogućuje trenutno praćenje potrošnje državnog budžeta

Ko finansira projekat?Donator Iznos Valuta
Švajcarska agencija za razvoj i saradnju
1,111,000 USD
UNDP 95,560 USD