Jačanje nadzorne funkcije i transparentnosti Parlamenta

Šta je svrha projekta


Poboljšanje nadzora, transparentnosti i efikasnosti Narodne skupštine Repubike Srbije

Očekivani rezultati

  • Razvijanje kapaciteta timova za nadzor rada Parlamenta
  • Poboljšanje rada Parlamenta sa građanima, naročito na lokalu sa nagaskom na mehanizme nadzora i testiranje mehanizama nadzora u lokalnim skupštinama opština
  • Razvijanje sistema koje omogućuje trenutno praćenje potrošnje državnog budžeta

Ko finansira projekat?Donator Iznos Valuta
Švajcarska agencija za razvoj i saradnju
1,111,000 USD
UNDP 95,560 USD
Opšti pregled
Status
Aktivan
Trajanje
5 septembar 2012 - 15 avgust 2015
Sektor
Dobra uprava
Projektni menadžer
Biljana Ledenican
Partneri
Narodna skupština Republike Srbije
Projektni dokument
  • Strengthening the Oversight Function and Transparency of the Parliament

© 2013 United Nations Development Programme Turn high contrast mode on