Zaštita životne sredine i energetika

Naš rad na zaštiti životne sredine i energetici
  • Usaglašenost sa međunarodnim konvencijama i zakonodavnim okvirom EU
  • Mehanizmi za sprečavanje ugrožavanja životne sredine 
  • Održivi transport i smanjenje zagađenja gradova 
  • Efiksno korišćenje prirodnih resursa
  • Izvori obnovljive energije
Više o zaštiti životne sredine i energetici