Socijalna inkluzija

  • Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji

    Stvaranje društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti smanjenju nasilja nad ženama u Srbiji

  • Unapređenje ljudske sigurnosti za ugrožene zajednice na jugozapadu Srbije

    Ovaj projekat će stvoriti nova radna mesta koja će generisati prihod za domaćinstva, osigurati pristup javnim i socijalnim službama, i promovisati koheziju na nivou zajednice što će udruženo unaprediti i ojačati ljudsku sigurnost na jugozapadu Srbije. Projekat će postaviti osnove za sveobuhvatne promene ponašanja i povećanu angažovanost građana u stvarima od značaja za lokalnu zajednicu.