Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji

Šta je svrha projekta

Stvaranje društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti smanjenju nasilja nad ženama u Srbiji

Očekivani rezultati

  • Žene i devojke/devojčice imaju viši stepen razumevanja i svesti o nasilju nad ženama i pristupu uslugama
  • Škole, centri za socijalni rad, mediji i šira javnost su bolje osposobljeni kroz veće kapacitete i senzitizaciju da spreče nasilje nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima u ciljanim opštinama
  • Pružaoci usluga imaju bolje kapacitete da zaštite žene od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u ciljanim opštinama

Ko finansira projekat?Donator Iznos Valuta
Fond UN za ukidanje nasilja nad ženama 500,000 USD