Volonteri Ujedinjenih nacija

Program Volonteri Ujedinjenih nacija (UNV) je organizacija UN-a koja kroz angažman volontera doprinosi miru i razvoju. Volontiranje je efektan način uključivanja ljudi u rad na razvoju, a upravo njihov angažman može razvoj i da ubrza i unapredi. Volonterski rad pomaže društvu ali i samom volonteru jer jača poverenje, solidarnost i recoprocitet među građanima, i namenski stvara prilike za učešće. UNV doprinosi miru i razvoju jer zagovara da volonteri dobiju priznanje, sarađuje sa partnerima kako bi integrisao volonterstvo u program razvoja, i širom sveta angažuje sve veći broj volontera koji poseduju znanje iz različitih oblasti, uključujući i iskusne volontere. UNV je osnovan 1970. sa sedištem u Bonu, i pod upravom je Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). UNV angažuje više od 7.500 volontera godišnje na projektima razvoja i vodi posebnu platformu koja preko interneta povezuje organizacije koje se bave razvojem sa volontirima širom sveta. Volonteri su osobe sa izraženim veštinama i najmanje dve godine radnog iskustva. Dolaze iz više od 130 zemalja, a 80% volontera živi u zemljama u razvoju.

Postani i ti volonter Ujedinjenih nacija

UN Volonteri su osobe sa akademskim obrazovanjem i radnim iskustvom. To su stručnjaci u oblasti kojom se bave, a koji žele da svojim veštinama, znanjem i iskustvom doprinesu razvoju zajednice i podrže održivi ljudski razvoj i mir. Bez obzira da li je u pitanju angažman u zemlji ili inostranstvu, osobe koje žele da postanu UN Volonteri treba da budu upoznati sa suštinom volontiranja u UN i za šta se UN Volonteri zalažu. Program Volonteri Ujedinjenih nacija pruža priliku da volontirate na jedan od dva načina: Državni ili Međunarodni. Prilike u okviru Državnog programa volontiranja, odnosno programa volontiranja u Srbiji, potražite na sajtu Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (undp.org.rs) i sajtu Ujedinjenih nacija u Srbiji (http://rs.one.un.org). Ukoliko vas interesuje međunarodni program volontiranja, registrujte se na www.unv.org. Ukoliko tragate za prilikom da volontirate onlajn, posetite UNV Volunteering Service. UNV Online Volunteering Service

UNV u Srbiji

U Srbiji, UNV promoviše prednosti volonterstva – poverenje, solidarnost i uzajamno pomaganje među građanima – kao i društvenu promenu nabolje u okviru agende EU za Srbiju i važećeg Okvira za razvojnu pomoć Ujedinjenih nacija. Trenutne aktivnosti UNV-a su fokusirane na zagovaranje volonterstva, uključivanje volontera u razvoj i angažovanje volontera.

Boram Kim, UNV portfolio menadžerka za Evropu, ZND i Egipat