UNDP u Srbiji

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) deluje u 170 država i teritorija, pomažući da se iskoreni siromaštvo, smanje nejednakosti i isključivanje pojedinih grupa iz društva. Pomažemo državama da razviju adekvatne politike, veštine vođstva, prošire mogućnosti za partnerstva, institucionalne kapacitete i izgradi osnaži sredinu, što će pomoći da rezultati postignuti u razvoju budu održivi.

Prošle godine, svetski lideri su usvojili Program za održivi razvoj do 2030. koji nastavlja misiju Milenijumskih razvojnih ciljeva. Mi pružamo podršku državama na putu ka ostvarivanju novih Ciljeva održivog razvoja, odnosno globalnih ciljeva, koji će usmeriti prioritetne oblasti razvoja u svetu u narednih 15 godina. U svemu što radimo, mi se zalažemo za zaštitu ljudskih prava i osnaživanje žena, manjina, i najsiromašnijih i najugroženijih grupa društva kako bi svi podjednako uživali u razvoju. UNDP podržava Srbiju na putu da dostigne najviši nivo humanog prosperiteta i dostojanstva, za sve građane, bez obzira na pol, nacionalnu ili versku pripadnost. UNDP promoviše održivi humani razvoj, bezbednost ljudi i postojanje jednakih mogućnosti za sve, dok istovremeno na svaki mogući način pruža podršku Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. UNDP svake godine naručuje Izveštaj o humanom razvoju koji svetsku debatu usmerava ka najvažnijim oblastima razvoja, obezbeđuje nove metode i alate merenja rezultata, inovativne analize i neretko kontroverzne predloge politika. Okvir analize koju daje globalni Izveštaj i inkluzivni pristup prenose se u regionalne, državne i lokalne Izveštaje o humanom razvoju, koje takođe podržava UNDP.

Nacionalni UNDP tim u Srbiji

Radimo u saradnji sa Vladom Srbije, partnerima za razvoj, UN agencijama, civilnim društvima, lokalnim zajednicama i privatnim sektorom kako bismo pronašli rešenja u lokalnim zajednicama za globalne i državne razvojne izazove. Naši ciljevi su definisani u Nacionalnom programskom dokumentu (CPD 2016-2020), koji je zasnovan na širim i sveobuhvatnijim ciljevima u Okviru za razvojnu pomoć Ujedinjenih nacija: i) upravljanje i vladavina prava, ii) društveni i ljudski resursi, iii) ekonomski razvoj, iv) okolina, klimatske promene i vitalne zajednice, i v) kultura i razvoj. more

Stalna koordinatorka UN i stalna predstavnica UNDP u Srbiji, Irena Vojačkova-Solorano