Blogovi

Otvoreni podaci: otvorene mogućnosti

12 јан 2016

image Podaci su verovatno najvredniji i najmanje iskorišćen resurs savremenih država: Steliana Nedera, Zamenica stalne predstavnice UNDP-a u Srbiji

Otvoreni podaci: otvorene mogućnosti Podaci su verovatno najvredniji i najmanje iskorišćen resurs savremenih država. Glavni cilj inicijativa za otvorene podatke širom sveta je da pomognu vladama, privredama i društvima da mudrije koriste podatke koje poseduju i da im omoguće da se takmiče u digitalnom svetu i okrenu “revoluciju podataka” u svoju korist. Otvoreni podaci su digitalni podaci besplatno dostupni na internetu, koje svako može koristiti i dalje objavljivati u bilo koju svrhu, i koji su dati u formatu koji je moguće računarski obrađivati i analizirati. Mnoge inicijative za otvorene podatke se zapravo odnose na pretvaranje podataka koji su već javno dostupni u formate koji su pogodni za ponovnu upotrebu, što ih čini moćnim alatom za razvoj privatnog sektora, otvaranje novih poslovnih prilika, delotvorniju upravu i uključivanje građana. Širom sveta, lokalne i državne vlasti sve više razumeju da im pametno upravljanje podacima pomaže da stvore nove mogućnosti za razvoj privrede i zapošljavanje, da povećaju efikasnost u pružanju usluga, poprave ishode za građane i povećaju učešće građana i civilnog društva u odlučivanju. Sama Evropska komisija ulaže značajna sredstva u prevazilaženje izazova koji joj nameće isporučivanje velikih količina podataka za javnu upotrebu. Otvaranje podataka je na svetskom nivou prepoznato kao proces koji će značajno  Više

Potrebno je angažovanje zajednice da bi se okončalo nasilje nad ženama

05 мар 2014

image

Sve smo svesniji da prevencija i delotvorna zaštita osoba koje su preživele nasilje zahteva uključenje celog društva. Komšije, prijatelji i rođaci, školski sistem, profesionalci u medijima – svi imaju obavezu da javno osude nasilje nad ženama, da ga detektuju i prijavljuju. Sa druge strane, institucije nadležne za zaštitu žrtava imaju obavezu da pokažu moć u zaustavljanju počinilaca nasilja, uz istovremeno pružanje podrške i osnaživanje žrtava nasilja. Postoji afrička poslovica koja kaže: “Potrebno je celo selo da se podigne jedno dete”. Ili, da to parafraziramo: ”Potrebna je cela zajednica da se zaustavi nasilje nad ženama”. “Jedna pretučana žena se više puta obraćala lokalnom domu zdravlja za zdravstvenu pomoć zbog zadobijenih povreda. Zdravstveni radnik je “posumnjao” da je bila predmet zloupotrebe od strane partnera, ali ona po njihovim rečima “nikada to nije priznala”. Policija je tri puta intervenisala sa ciljem da spreči nasilje: prvi put tokom jedne svadbe kada ju je pretukao do krvi i udario njihovu kćerku u stomak pred oko stotinu lica. Drugi put, policija ga je zaustavila dok je razvaljivao vrata na kući njenih roditelja, gde je pobegla u potrazi za zaklonom. Treći put se to desilo kada su uhapsili njenog sina koji je bio nasilan prema drugom dečaku u  Više

Borba protiv diskriminacije i nasilja

03 мар 2014

image

Intervju koji je dala gđa Irena Vojačkova-Sollorano, Rezidentni koordinator UN u Srbiji magazinu Cord Ujedinjene nacije u Srbiji predstavljaju familiju od 25 razvojnih agencija koje su prepoznatljive po svojoj ulozi i naporima u pružanju podrške građanima i institucijama u izgradnji sigurnijeg, bezbednijeg i stabilnijeg društva na principima pravde i jednakih šansi za sve. Nedavna studija "Stav nadležnih organa prema diskriminaciji u Srbiji", koja je sprovedena za potrebe Poverenika za zaštitu jednakosti, uz podršku UNDP-a, a koju je izradila agencija Ipsos Strategic Marketing, pokazala je zabrinjavajuću učestalost diskriminatornog ponašanja državnih institucija. Koje institucije su u najvećoj meri pod ovim uticajem? - Više od polovine ispitanika iz državne uprave smatra da su njihove kolege pokazivale diskriminatorno ponašanje ili izricale diskriminatorna mišljenja. Međutim, treba primetiti da još uvek ne postoji dovoljno razumevanje same predstave diskriminacije i njenih osnovnih elemenata, uključujući i to da diskriminacija uvek obavezno ima i lične distinktivne karakteristike koje su osnova za nejednak tretman. - Sudovi i javna tužilaštva se najčešće prepoznaju kao institucije koje ne postupaju jednako prema građanima. To je u kontrastu sa institucijama u AP Vojvodini, dok su institucije Vlade, Narodne skupštine, lokalne skupštine i administracije negde između. - Potrebno je da sve institucije, a posebno one koje  Više

Zašto nam je potrebna baza podataka o gubicima usled katastrofa? Odgovor dolazi iz Srbije

24 окт 2013

“Ne možemo da eliminišemo katastrofe, ali možemo da ublažimo rizik. Možemo da smanjimo štetu i spasemo više života” - Ban Ki-Mun, Generalni sekretar UN Svaki dolar (1$) uložen u sprečavanje katastrofa donosi uštedu od sedam dolara (7$) koji mogu da se iskoriste za vraćanje života u normalu nakon katastrofe. Ali, da bismo znali u šta da investiramo, potrebne su nam informacije o tome gde bi katastrofa mogla da se desi. Iako je svaka katastrofa drugačija od ostalih, neophodno je obratiti pažnju na njihovo ponavljanje. Zato nam je potrebna alatka koja će nam omogućiti da bolje razumemo trendove katastrofa i njihove uticaje na osnovu čega možemo da donosimo informisane odluke o prevenciji, merama ublažavanja posledica i planiranju budućih mera. DesInventar je jedan od malobrojnih dokazanih alata za izgradnju baze podataka pa ga Kancelarija UN za smanjenje rizika od katastrofa (UNISDR), Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Sektor za vanredne situacije u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije pilotiraju upravo ovde, u Srbiji! DesInventar omogućava standardizovano prikupljanje, analizu i grafičko predstavljanje informacija o učestalosti katastrofa i gubicima koje one izazivaju. Srbija je jedna od samo pet zemalja u Evropi koje pilotiraju ovu bazu podataka i naš rad na bazi podataka započeo je u  Više

Rad sa počiniocima – bolja zaštita za žrtve rodno zasnovanog nasilja

01 окт 2013

image

Centri za socijalni rad (CSR) postoje u svakoj opštini u Srbiji i predstavljaju kičmu sistema socijalne zaštite. Centri se oslanjaju na instituciju koja donosi odluke na centrlizovanom nivou, odnosno na Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – koje je primarni partner UNDP-a u oblasti borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Tokom proteklih pet godina, UNDP je pružao podršku sistemu socijalne zaštite sa ciljem da se podrobnije angažuje u borbi protiv rodnih aspekata nasilja. Takvi napori imaju za rezultat novi okvir politike koji obavezuje institucionalne / opšte pružaoce usluga da pri odgovoru na potrebe koje ima žrtva za zaštitom obrate posebnu pažnju na rodno zasnovano nasilje. Pre tri godine UNDP u Srbiji učinio je prvi korak ka novom pristupu i pilotirao ga, sa ciljem da proširi opseg usluga zaštite u borbi protiv nasilja nad ženama. Osnova ideja ovog projekta bila je da donekle izmeni uobičajenu percepciju javnosti stavljajući naglasak na intervencije usmerene na počinioce a ne samo na žrtve nasilja. Uveli smo program rada sa počiniocima nasilja nad ženama, na osnovu norveškog modela dobre prakse “Alternativ Til Vold” (Alternativa nasilju – ATV: http://atv-stiftelsen.no/engelsk). UNDP je stupio u kontakt sa tri najsnažnija gradska centra za socijalni rad (GSSR) koji su imali funkcionalne centre za  Više

Objavite priču, ljudima je stalo i institucije reaguju

25 сеп 2013

image

UNDP u Srbiji i Agencija za borbu protiv korupcije odlučile su da objavljuju priloge u korupciji na društvenim medijima. Želeli smo da se probijemo kroz suviše obazrivu uređivačku politiku glavnih medija i da obezbedimo nove, najsavremenije veštine za umrežavanje mladim novinarima. Mi smo ih nazvali “Mladi istraživači”, da bismo na taj način naglasili istraživački aspekt njihovog rada. Tako smo postigli dogovor sa organizacijama Pištaljka, i Transparentnost Srbija da tri mlada novinara integrišemo u ove tri organizacije i da im pomognemo da dođu do činjenica i objave profesionalne priloge preko socijalnih medija u nadi da će dopreti do najvećeg broja čitalaca i ostvariti najveći učinak. Novinari su napisali skoro 30 istraživačkih priloga i 10 istraživačkih blogova koji otkrivaju slučajeve korupcije u lokalnim samoupravama, prilikom javnih nabavki medicinske opreme i farmaceutskih i drugih proizovda. Sve ove prilike videlo je na hiljade ljudi i na njihovoj daljoj promociji su radili Agencija za borbu protiv korupcije i UNDP u Srbiji preko Twittera i Facebooka.   Nakon šest meseci od početka naš istraživački pristup daje rezultate: u avgustu 2013 Ministarstvo kulture RS podnelo je krivičnu prijavu Tužilaštvu, reagujući na članak mladog istraživača o navodnoj korupciji. A pre nekoliko nedelja, Ministarstvo zdravlja podnelo je još jednu prijavu  Više