Blogovi

   • Potrebno je angažovanje zajednice da bi se okončalo nasilje nad ženama

    05 мар 2014

    image

    Sve smo svesniji da prevencija i delotvorna zaštita osoba koje su preživele nasilje zahteva uključenje celog društva. Komšije, prijatelji i rođaci, školski sistem, profesionalci u medijima – svi imaju obavezu da javno osude nasilje nad ženama, da ga detektuju i prijavljuju. Sa druge strane, institucije nadležne za zaštitu žrtava imaju obavezu da pokažu moć u zaustavljanju počinilaca nasilja, uz istovremeno pružanje podrške i osnaživanje žrtava nasilja. Postoji afrička poslovica koja kaže: “Potrebno je celo selo da se podigne jedno dete”. Ili, da to parafraziramo: ”Potrebna je cela zajednica da se zaustavi nasilje nad ženama”. “Jedna pretučana žena se više puta obraćala lokalnom domu zdravlja za zdravstvenu pomoć zbog zadobijenih povreda. Zdravstveni radnik je “posumnjao” da je bila predmet zloupotrebe od strane partnera, ali ona po njihovim rečima “nikada to nije priznala”. Policija je tri puta intervenisala sa ciljem da spreči nasilje: prvi put tokom jedne svadbe kada ju je pretukao do krvi i udario njihovu kćerku u stomak pred oko stotinu lica. Drugi put, policija ga je zaustavila dok je razvaljivao vrata na kući njenih roditelja, gde je pobegla u potrazi za zaklonom. Treći put se to desilo kada su uhapsili njenog sina koji je bio nasilan prema drugom dečaku uViše

   • Borba protiv diskriminacije i nasilja

    03 мар 2014

    image

    Intervju koji je dala gđa Irena Vojačkova-Sollorano, Rezidentni koordinator UN u Srbiji magazinu Cord Ujedinjene nacije u Srbiji predstavljaju familiju od 25 razvojnih agencija koje su prepoznatljive po svojoj ulozi i naporima u pružanju podrške građanima i institucijama u izgradnji sigurnijeg, bezbednijeg i stabilnijeg društva na principima pravde i jednakih šansi za sve. Nedavna studija "Stav nadležnih organa prema diskriminaciji u Srbiji", koja je sprovedena za potrebe Poverenika za zaštitu jednakosti, uz podršku UNDP-a, a koju je izradila agencija Ipsos Strategic Marketing, pokazala je zabrinjavajuću učestalost diskriminatornog ponašanja državnih institucija. Koje institucije su u najvećoj meri pod ovim uticajem? - Više od polovine ispitanika iz državne uprave smatra da su njihove kolege pokazivale diskriminatorno ponašanje ili izricale diskriminatorna mišljenja. Međutim, treba primetiti da još uvek ne postoji dovoljno razumevanje same predstave diskriminacije i njenih osnovnih elemenata, uključujući i to da diskriminacija uvek obavezno ima i lične distinktivne karakteristike koje su osnova za nejednak tretman. - Sudovi i javna tužilaštva se najčešće prepoznaju kao institucije koje ne postupaju jednako prema građanima. To je u kontrastu sa institucijama u AP Vojvodini, dok su institucije Vlade, Narodne skupštine, lokalne skupštine i administracije negde između. - Potrebno je da sve institucije, a posebno one kojeViše

   • Zašto nam je potrebna baza podataka o gubicima usled katastrofa? Odgovor dolazi iz Srbije

    24 окт 2013

    “Ne možemo da eliminišemo katastrofe, ali možemo da ublažimo rizik. Možemo da smanjimo štetu i spasemo više života” - Ban Ki-Mun, Generalni sekretar UN Svaki dolar (1$) uložen u sprečavanje katastrofa donosi uštedu od sedam dolara (7$) koji mogu da se iskoriste za vraćanje života u normalu nakon katastrofe. Ali, da bismo znali u šta da investiramo, potrebne su nam informacije o tome gde bi katastrofa mogla da se desi. Iako je svaka katastrofa drugačija od ostalih, neophodno je obratiti pažnju na njihovo ponavljanje. Zato nam je potrebna alatka koja će nam omogućiti da bolje razumemo trendove katastrofa i njihove uticaje na osnovu čega možemo da donosimo informisane odluke o prevenciji, merama ublažavanja posledica i planiranju budućih mera. DesInventar je jedan od malobrojnih dokazanih alata za izgradnju baze podataka pa ga Kancelarija UN za smanjenje rizika od katastrofa (UNISDR), Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Sektor za vanredne situacije u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije pilotiraju upravo ovde, u Srbiji! DesInventar omogućava standardizovano prikupljanje, analizu i grafičko predstavljanje informacija o učestalosti katastrofa i gubicima koje one izazivaju. Srbija je jedna od samo pet zemalja u Evropi koje pilotiraju ovu bazu podataka i naš rad na bazi podataka započeo je uViše