Zaštita životne sredine i energetika

UNDP podržava Srbiju u održivom upravljanju životnom sredinom. Angažovanjem našeg Nacionalnog tima pružamo pomoć našim partnerima u izgradnji njihovih kapaciteta za integrisanje pitanja zaštite životne sredine u razvojne planove i strategje, uspostavljanju delotvornih partnerskih odnosa, realizaciji programa koji podržavaju puteve razvoja koji su održivi, proizvode niske emisije ugljenika, i ne utiču na klimatske promene, i u izgradnji kapaciteta na lokalnom nivou za bolje upravljanje u oblasti životne sredine i pružanje usluga.

Naš cilj

Unapređenje odgovornog korišćenja prirodnih resursa u svrhe ekonomskog i socijalnog razvoja