Our Stories

image

Povećati aspekte sigurnosti, zdravlja i efikasnosti u gradskoj mobilnosti

Gradski saobraćaj je jedan od glavnih zagađivača vazduha, i generiše preko 40% emisije gasova sa efektom stakle bašte u gradskim područjima. Mnogi gradovi u EU suočavaju se sa istim problemom. “Beograd ima skoro 2 miliona ljudi koji svakodnevno putuju na posao i sa posla i kreću se gradom. Grad je kJoš

image

Zaštita biodiverziteta u Srbiji

Srbija obiluje bogatstvom od 464 zaštićene oblasti i 797 zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, i ukupno 45.000 vrsta i pod-vrsta flore i faune na svojoj teritoriji. Predeli pod zaštitom obuhvataju površinu od 518.204 hektara,odnosno 5.86% ukupne površine Srbije, a Prostorni plan Srbije (2010-2020Još

  • Prethodna strana
  • 1
  • Sledeća strana