Energetika

Projekti

  • Uvođenje informacionog sistema za energetski menadžment u javnim zgradama

    Projekat je podržao Ministarstvo rudarstva i energetike u nabavci i uvođenju informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM) u javnim zgradama. ISEM je razvijen od strane UNDP-a i doniran Republici Srbiji. Koristi se prvenstveno za praćenje i analizu podataka o potrošnji i troškovima za energiju, energente i vodu u javnim zgradama u nadležnosti lokalnih samouprava, Pokrajine, odnosno Republike.

  • Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji

    Cilj projekta je razvoj, izgradnja i i puštanje u rad 6 postrojenja koja koriste biomasu ili biogas za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne i energije tokom 4 godine trajanja projekta, kao i podsticaj razvoju najmanje 12 sličnih projekata u Srbiji na osnovu iskustava iz ovih 6 projekata.

  • Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji

    Cilj projekta je da podrži uvođenje sistema energetskog menadžmenta u lokalnim samoupravama širom Srbije, uključujući Informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM), kako bi se povećale investicije u mere energetske efikasnosti u javnim zgradama i komunalnim uslugama, kao i da bi se povećala njihova energetska i troškovna efikasnost.