Uvođenje informacionog sistema za energetski menadžment u javnim zgradama

O projektu

Projekat je podržao Ministarstvo rudarstva i energetike u nabavci i uvođenju informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM) u javnim zgradama. ISEM je razvijen od strane UNDP-a i doniran Republici Srbiji. Koristi se prvenstveno za praćenje i analizu podataka o potrošnji i troškovima za energiju, energente i vodu u javnim zgradama u nadležnosti lokalnih samouprava, Pokrajine, odnosno Republike. Kao takav, ISEM podrazumeva formiranje nacionalne baze o ostvarenoj potrošnji energije, energenata i vode u javnim zgradama. Ipak, bez obzira na osnovnu namenu, njegovo konceptualno rešenje je fleksibilno što omogućava da se jednako uspešno koristi i za zgrade u nadležnosti drugih institucija i organizacija, indirektnih budžetskih korisnika, komercijalne zgrade i zgrade javnih preduzeća. Za potrebe uspostavljanja ISEM-a Ministarstvo rudarstva i energetike obezbedilo je hardver i sistemski softver i u saradnji sa UNDP sprovelo obuke administratora sistema i prve grupe krajnjih korisnika. Nakon jednogodišnjeg testiranja u nekoliko pilot opština ISEM je prilagođen za upotrebu u Srbiji i propisan od strane Ministarstva rudarstva i energetike kao jedan od obaveznih alata za energetski menadžment u opštinama

Ishod projekta

  •  Uveden Informacioni sistem za energetski menadžment radi uspostavljanja monitoringa potrošnje energije, vode pripadajućih troškova u javnim zgradama u Srbiji.
  • Uspostavljena elektronska baza podataka o javnim zgradama (inventar javnih zgrada), potrošnji i troškovima za energiju i vodu u njima koja se koristi za izračunavanje indikatora energetske efikasnosti i identifikaciju projekata energetske efikasnosti.

Za više informacija posetite www.ems-undp.rs

BudgetDonatori Godina
Iznos
Valuta
Ministarstvo energetike, UNDP, dobrovoljni doprinosi 2016. 993.154,00 $
Ministarstvo energetike, UNDP, dobrovoljni doprinosi 2015. 43.058,00 $
Ministarstvo energetike, UNDP, dobrovoljni doprinosi 2014. 201.553,00 $
Ministarstvo energetike, UNDP, dobrovoljni doprinosi 2013. 137.438,00 $
Ministarstvo energetike, UNDP, dobrovoljni doprinosi 2012. 131.877,00 $