Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji

O projektu

Ovaj projekat se fokusira na korišćenje poljoprivredne (uključujući biogas) i drvne biomase koja je u mnogim zemljama već prepoznata kao važna alternativa fosilnim gorivima.

 

Cilj projekta

Cilj projekta je razvoj, izgradnja i i puštanje u rad 6 postrojenja koja koriste biomasu ili biogas za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne i energije tokom 4 godine trajanja projekta, kao i podsticaj razvoju najmanje 12 sličnih projekata u Srbiji na osnovu iskustava iz ovih 6 projekata.

Brojne aktivnosti usmerene na unapređenje sposobnosti institucija, opština i lokalnih preduzetnika da identifikuju, postave prioritete i razviju profitabilne projekte koji koriste energiju biomase biće realizovane paralelno sa podrškom razvoju regulatornog okvira vezanog za korišćenje energiju iz biomase.

Nakon završetka ovog projekta, podrška investicijama nastaviće se uz pomoć međuinstitucionalne Jedinice za podršku projektima korišćenja biomase (JPP) osnovane u okviru Ministarstva rudarstva i energetike, putem razvoja podzakonske regulative koja reguliše korišćenje energije iz biomase i grupe projektnih aktivnosti: obuka, informisanje, razvoj Nacionalnog programa korišćenja biomase i razvoj platforme za elektronsku trgovinu biomasom.

Pored ovoga, realizacija reprezentativnih projekata korišćenja biomase pružiće sigurnost investitorima da su ovakvi projekti komercijalno održivi uz korišćenje dokazane tehnologije, što će podstaći dalji razvoj novih projekata ove vrste.

Osim promocije korišćenja biomase, projekat će promovisati korišćenje biomase za proizvodnju energije kroz izgradnju kapaciteta i obuke različitih zainteresovanih strana iz sektora industrije, državnih i finansijskih institucija.

BudžetDonor Year Budget
Expense Currency
Global Environment Fund Truste, United Nations Development Programme 2014 85,550.00 58,622.00 $
Global Environment Fund Truste, United Nations Development Programme 2015 835,999.00 738,110.00 $
Global Environment Fund Truste, United Nations Development Programme 2016 698,258.00 79,921.00 $