Jačanje kapaciteta za unapređeno sprovođenje međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine

O projektu

UNDP_SRB_Spomenik prirode Ostrovica by Marko Risovic 3Fotografisao: Marko Risović

Cilj projekta je unapređenje sprovođenja međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine u Srbiji jačanjem procesa konsultacija i uključivanjem odredbi ovih sporazuma u javne politike i programe na nacionalnom i lokalnom nivou. Projekat će ojačati primenu međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine kroz ciljana istraživanja, sveobuhvatan pregled aktivnosti koje se tiču ovih sporazuma, kao i poboljšanim informisanjem civilnog društva. Takođe, projekat će omogućiti državnim organima i lokalnim jedinicama samouprave da integrišu globalne principe i problematiku zaštite životne sredine u odabrane izveštaje i strategije. Na kraju, projekat će razviti kapacitete u ključnim ciljnim grupama (narodni poslanici, omladina i studenti) da učestvuju u aktivnostima koje će doprineti zaštiti životne sredine.

Očekivani rezultati

·         Primena međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine je ojačana kroz ciljana istraživanja, koordinisano sprovođenje aktivnosti i saradnju sa civilnim društvom;

·         Odabrani izveštaji i strategije organa državne uprave i lokalne samouprave integrišu globalne principe zaštite životne sredine.

·         Ciljne grupe imaju ojačane kapacitete za sprovođenje aktivnosti koje doprinose zaštiti životne sredine. 

BudžetDonatori

Godina

Budžet

Valuta

Globalni fond za zaštitu životne sredine, UNDP

2017

174,050

$

Globalni fond za zaštitu životne sredine, UNDP

2018

273,550

$

Globalni fond za zaštitu životne sredine, UNDP

2019

196,300

$

Globalni fond za zaštitu životne sredine, UNDP

2020

216,550

$

Globalni fond za zaštitu životne sredine, UNDP

2021

139,550

$