Kratak pregled

O UNDP-u

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je globalna mreža UN za razvoj, koja je prisutna u 177 zemalja i teritorija. UNDP pruža tehničke savete i pomoć u oblasti održivog humanog razvoja i podržava Srbiju u pridruživanju Evropskoj uniji.

Naši ciljevi

Počev od 2000. godine, UNDP kontinuirano pruža podršku građanima Srbije u prelasku sa post-konfliktnog oporavka ka održivom razvoju. Akcioni plan uz Nacionalni program (CPAP) definiše tri cilja za period 2011-2015: • Unapređeni održivi razvoj i socijalna uključenost • Ojačana dobra uprava • Povoljan okvir za upravljanje životnom sredinom i ojačana energetska efikasnost više

image

UNDP je aktivan u Srbiji od 1952 godine

Rezultati

  • Bolja socijalna zaštita za osobe sa invaliditetom

    Otvaranje mogućnosti za osobe sa invaliditetom

    Živeti sa invaliditetom u Srbiji često znači biti siromašan i nezaposlen. Preko 70% osoba sa invaliditetom živi u siromaštvu; samo 13% ima pristup zapošljavanju. Ograničeni sistemi

  • Više

Projekti

Unapređenje ljudske sigurnosti za ugrožene zajednice na jugozapadu Srbije

Ovaj projekat će stvoriti nova radna mesta koja će generisati prihod za domaćinstva, osigurati pristup javnim i socijalnim službama, i promovisati koheziju na nivou zajednice što će udruženo unaprediti i ojačati ljudsku sigurnost na jugozapadu Srbije. Projekat će postaviti osnove za sveobuhvatne promene ponašanja i povećanu angažovanost građana u stvarima od značaja za lokalnu zajednicu. više

Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji

Stvaranje društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti smanjenju nasilja nad ženama u Srbiji više

Vidi sve projekte
Najnovije publikacije
Post-2015 Report
More link