Socijalna inkluzija

Negativan ekonomski rast nije išao na ruku stvaranju novih radnih mesta i stope zaposlenosti pale su tokom 2012 na najniži nivo tokom cele prethodne decenije. Nezaposlenost je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku dostigla 23 %, a radi se uglavnom o strukturnoj nezaposlenosti: oko ¾ svih nezaposlenih čine lica koja su bez posla duže od godinu dana. Još veći razlog za zabrinutost je u činjenici da je zaposlenost opala čak i u sektorima koji su zabeležili pozitivne stope rasta, što upućuje na zaključak da je došlo do porasta u produktivnosti rada i porasta neformalne zaposlenosti. Nezaposlenost mladih, koja je dostigla 51% tokom 2012, je znatno iznad prosečne stope. 2013 donela je prve znake oporavka privrede. Budući ekonomski razvoj treba da bude zasnivan na održivim osnovama.

Naš cilj

Osigurati siguran, stabilan i prosperitetan život za sveViše

image
Inkluzivna škola u Novom Pazaru, jugozapadna Srbija

Naše priče

 • Samo 10% žena žrtava nasilja odlučuje se da prijavi nasilje

  Borba protiv nasilja nad ženama

  Ukupna stopa prevalencije naselja u porodici u centralnoj Srbiji iznosi 54.2%. Najčešći oblik nasilja je nasilje prema ženama u porodici. U 75% slučajeva počinilac je trenutni

 • Više
 • Bolja socijalna zaštita za osobe sa invaliditetom

  Otvaranje mogućnosti za osobe sa invaliditetom

  Živeti sa invaliditetom u Srbiji često znači biti siromašan i nezaposlen. Preko 70% osoba sa invaliditetom živi u siromaštvu; samo 13% ima pristup zapošljavanju. Ograničeni sistemi

Related videos

© 2013 United Nations Development Programme Turn high contrast mode on