Održivi razvoj

Negativan ekonomski rast nije išao na ruku stvaranju novih radnih mesta i stope zaposlenosti pale su tokom 2012 na najniži nivo tokom cele prethodne decenije. Nezaposlenost je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku dostigla 23 %, a radi se uglavnom o strukturnoj nezaposlenosti: oko ¾ svih nezaposlenih čine lica koja su bez posla duže od godinu dana. Još veći razlog za zabrinutost je u činjenici da je zaposlenost opala čak i u sektorima koji su zabeležili pozitivne stope rasta, što upućuje na zaključak da je došlo do porasta u produktivnosti rada i porasta neformalne zaposlenosti. Nezaposlenost mladih, koja je dostigla 51% tokom 2012, je znatno iznad prosečne stope. 2013 donela je prve znake oporavka privrede. Budući ekonomski razvoj treba da bude zasnivan na održivim osnovama.

Naš cilj

Osigurati siguran, stabilan i prosperitetan život za sve.

UNDP pomaže Srbiji da ostvari održivi razvoj i uvede promene koje će se ogledati u životima svih ljudi.

more