Pružanje podrške u reintegraciji Roma povratnika

O projektu

 Launching of the project in July 2016 Launching of the project in July 2016

Migraciona kriza iz 2015. godine postavila je velike izazove Evropskoj Uniji i imala je značajan uticaj na politike azila. Trenutno se samo jedan procenat zahteva za azil podnesenih u Nemačkoj i drugim zemljama članicama EU smatra prihvatljivim. Povećan broj neosnovanih aplikacija za azil podnetih od strane srpskih građana preti da ugrozi bezvizni režim odobren Srbiji 2009. godine.

80 odsto povratnika iz Nemačke i drugih zemalja EU su pripadnici romske populacije, a kapaciteti lokalne samouprave za rešavanje pitanja inkluzije na ovako visokom nivou su ograničeni.  

Pilot projekat “Pružanje podrške u reintegraciji Roma povratnika” radiće na povećanju mogućnosti za reintegraciju, kao što je zaposlenje Roma povratnika, pri čemu će pružiti podršku i u obrazovanju i udomljavanju ovog dela populacije. Ova inicijativa težiće i da pomogne u ojačavanju mehanizama za koordinaciju na lokalnom nivou, kao i da obezbedi savetovanje povratnika.

Očekivani rezultati

UNDP će raditi na otvaranju mogućnosti za zapošljavanje Roma povratnika, pružiće podršku u obrazovanju i obezbeđivanju smeštaja. UNDP će se, takođe, angažovati na unapređenju koordinacije na lokalnom nivou i podizanju svesti među povratnicima kako bi se unapredili njihovi životi.    

BudžetDonator Budžet Valuta
UNDP 61.100
$