Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama - druga faza

O projektu

 Predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i potpredsednica Vlade, Zorana Mihajlović, i stalna koordinatorka UN-a i stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji, Irena Vojačkova-Solorano, potpisale su 7. septembra 2016. u Vladi Srbije projektni dokument "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama". © UNCT Serbia

U 2016. biće potrebno da Srbija postavi novu strategiju za promovisanje rodne ravnopravnosti, nakon što je postojeća istekla u 2015. Kada se osvrnemo na period kada je prethodna strategija bila na snazi, možemo primetiti da iako je uloženo mnogo napora da se obezbedi institucionalni odgovor na nasilje nad ženama, i volju vlasti da se reči ovo pitanje, ekonomska kriza i političke promene dovele su do toga da se mehanizmi rodne ravnopravnosti marginalizuju, i da se smanje kapaciteti unapređenja rodne ravnopravnosti.

Pored toga, manjak kapaciteta da se bezbedi adekvatna podrška žrtvama i da se gone krivci je i dalje izazov, zajedno sa ograničenim sredstvima za implementaciju strateškog okvira. Angažovanje individualaca, nevladinih organizacija, ljudi iz lokalnih zajednica da zajedno rade na ispunjavanju nacionalnih i međunarodnih obaveza u prevenciji i iskorenjivanju nasilja nad ženama je od ključne važnosti da se osigura efektivan odgovor. Nepristrasnost, ekspertiza, dosadašnji rezultati i iskustva korisnika pomoći preporučuju UN kao organizaciju koja može da omogući dijalog različitih zainteresovanih strana i usmeri zajedničko delovanje.   

Očekivani rezultat

Projekat će se fokusirati na menjanje društvenih normi, načina na koji institucije funkcionišu i ponašanje koji se mogu dovesti u vezi sa nasiljem nad ženama, kako na nivou države i zajednice, tako i na nivou svakog pojedinca. Širi cilj je da se pospeši razvoj društvene i institucionalne sredine koja će pomoći nultoj toleranciji prema nasilju nad ženama i devojčicama i iskorenjivanju ove pojave.

Konkretno, projekat će nastojati da dodatno unapredi pravne i političke okvire, ojača sistem prevencije i mehanizme za pružanje pomoći žrtvama nasilja, kao i da omogući lakši pristup efikasnoj zaštiti tako što že postojati održivi sistem opštih i specijalističkih usluga.    

BudžetDonator Budžet Valuta
Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) 945.000 $