SubscribeSubscribe

Articles

 • Za lokalne samouprave u Jugoistočnoj Evropi otporne na elementarne nepogode
  24.03.2017.

  Dobre prakse smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i katastrofa biće primenjene u lokalnim samoupravama šest zemalja Jugoistočne Evrope kako bi se umanjile posledice i zaštitili ljudi, životna sredina i imovina. Ovo je primarni cilj novog regionalnog projekta „SEE URBAN“ čija realizacija je započeta protekle nedelje, kada su ciljevi i planirane aktivnosti u okviru projekta i formalno predstavljeni na konferenciji Mreže poverenika lokalnih samouprava za upravljanje rizikom i vanrednom situacijom, u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština.

 • Biti LGBTI na Zapadnom Balkanu je lakše, ali još daleko od lakog
  23.03.2017.

  Razvojem zakonskih i institucionalnih okvira za zaštitu ljudskih prava, posebno onih koji se odnose na ravnopravnost, dolazi i do boljitka u životima LGBTI osoba u zemljama Zapadnog Balkana. Ipak, mnoštvo izazova i nedostataka koji se javljaju prilikom njihovog sprovođenja kao i stalna prisutnost društvenih stigmi nam ukazuju da nas čeka dug put do tačke u kojoj će ova društva imati koristi od inkluzivnog razvoja, u kojem svojim punim potencijalom učestvovuju i pripadnici LGBTI zajednice.

 • Regionalno istraživanje o Romima doneće bolje odlučivanje
  14.03.2017.

  Radionicom koja je organizovana u kancelarijama UNDP u Beogradu otpočeo je novi, treći ciklus Regionalnog istraživanja o Romima koji će imati ulogu u smanjivanju razlika i siromaštva između marginalizovanih pripadnika romske nacionalne manjine i neromskog stanovništva, ali će i doprineti da se romskoj populaciji omogući bolji pristup društveno-ekonomskim pravima.

 • Žene su i dalje dvostruko zaposlene – i na poslu i kod kuće
  08.03.2017.

  Povodom Međunarodnog dana žena, događaj „Žene i rad: dvostruko zaposlene“ ukazao je na nove aspekte neravnopravnosti sa kojom se žene danas suočavaju u svakodnevnom životu, naročito na polju rada i kućnih poslova.

 • Obnovljeni Centar za socijalni rad nudi bolje usluge ugroženom stanovništvu i migrantima
  08.03.2017.

  U čast Međunarodnog dana žena, 8. marta 2017. svečano je otvoren renovirani Centar za socijalni rad u Subotici. Rekonstrukciju je sa $70,000 dolara finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Lokalne vlasti su identifikovale obnovu Centra kao prioritet za grad Suboticu, imajući u vidu povećanu tražnju za uslugama Centra usled priliva migranata i izbeglica u prethodne dve godine.

 • Saradnjom privatnog, javnog i civilnog sektora do integracije Roma readmisanata
  07.03.2017.

  Model zapošljavanja i rešavanja stambenog pitanja za Rome readmisante koji je povezao resurse, kapacitete i ekspertizu privatnog, javnog i civilnog sektora i rezultirao upošljavanjem 27 Roma readmisanata i popravkom 10 kuća danas je predstavljen na konferenciji “Saradnja kao model? Zapošljavanje Roma povratnika – ka odgovornosti i razvoju”.

 • Počinje “aklimatizacija” lokalnog razvoja
  21.02.2017.

  Beograd, 21. februar 2017. – Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, i Steliana Nedera, zamenica stalne predstavnice Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji potpisale su danas projektni dokument kojim i zvanično počinje realizacija petogodišnjeg projekta za “Lokalni razvoj otporan na klimatske promene”.

 • Konferencija povodom predstavljanja modela saradnje u cilju zapošljavanja Roma povratnika
  21.02.2017.

  akon sprovođenja pilot “modela saradnje” koji je doprineo zapošljavanju Roma povratnika u tri lokalne samoupravne jedinice u Srbiji, Program razvoja Ujedinjenih nacija (UNDP), Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) i Stalna konferencija romskih udruženja građana – Liga Roma nastavljaju sa radom na razvoju i širenju ovog uspešnog modela.

 • Jedna milijarda ustaje u Beogradu
  14.02.2017.

  Beograd se pridružio globalnoj kampanji JEDNA MILIJARDA USTAJE i zajedno sa ženama i muškaracima iz celog sveta, u utorak, 14. februara kod Terazijske česme, građani Beograda i Srbije su postali deo pokreta koji zahteva da se zaustavi eksploatacija i nasilje nad ženama.

 • Inicijalna procena stanja žive u Republici Srbiji – uvodna radionica
  14.02.2017.

  U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, u zgradi UN u Srbiji održana je danas uvodna radionica za pripremu inventara žive.