SubscribeSubscribe

Articles

 • Brža i efikasnija registracija novih preduzetnika putem interneta
  28.12.2017.

  Od 1. januara 2018. godine građani Srbije moći će lakše, brže i jeftinije da se registruju kao preduzetnici, putem interneta, bez dolaska na šalter!

 • vetar u ledja mladima
  22.12.2017.

  Kako premostiti put od ideje do realizacije projekta zaštite životne sredine u lokalnim zajednicama? bila je tema radionice „Mladi i životna sredina“, koja je okupila predstavnike udruženja mladih širom Srbije

 • Izveštaj Biti LGBTI u Srbiji
  22.12.2017.

  Sveobuhvatan pregled i analiza uticaja pravnog, institucionalnog, političkog, socijalnog, kulturnog i ekonomskog okruženja na LGBTI osobe u Srbiji.

 • Devojčice imaju reč u nedelji parlamentarizma
  14.11.2017.

  Od 13-19. novembra 2017. u Narodnoj skupstini Republike Srbije, kao i širom Srbije, organizovani su brojni događaji, izložbe, debate i predavanja u cillju isticanja važnosti parlamentarnog rada i ohrabrivanja učešća građana u demokratskim procesima

 • Prvo javno slušanje na temu: Sprovođenje Ciljeva održivog razvoja i uloga Narodne skupštine Republike Srbije
  08.11.2017.

  Narodna skupština Republike Srbije (RS) je među prvima, pored Evropskog parlamenta, koja je organizovala javno slušanje na ovu temu.

 • Pet opština u Srbiji izabrano za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
  06.11.2017.

  Čačak, Šabac, Dimitrovgrad, Kragujevac i Paraćin izabrani su u okviru javnog poziva za jedinice lokalne samouprave za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD).

 • Digitalni lokalni parlamenti za veću efikasnost, uštedu resursa i transparentnost rada
  30.10.2017.

  Digitalne tehnologije omogućavaju izgradnju snažnih, demokratskih parlamenata koji su otvoreniji i transparentniji za građane, poruka je učesnika konferencije „Stvaranje digitalnih lokalnih skupština“ koja se održala u Master centru u Novom Sadu 30-31. oktobra 2017. U radu konferencije učestvovalo je preko 200 predstavnika lokalnih skupština iz cele Srbije, razmenjujući znanja i iskustva i diskutujući o temama poput: značaj uvođenja digitalizacije i e-parlamenta na lokalnom nivou; najbolje prakse u zemlji i inostranstvu; izazovi, resursi i pravni okvir za postavljanje digitalnog parlamenta, kao i uticaju društvenih medija na promenu rada parlamenata.

 • Kako poboljšati postupke procene uticaja na životnu sredinu u Srbiji
  18.10.2017.

  Kako bi nova zakonska rešenja o proceni uticaja na životnu sredinu uključio i znanja, iskustva i predloge ovlašćenih lica za izradu studija o proceni uticaja, danas je organizovan okrugli sto koji je okupio upravo predstavnike ove zainteresovane strane, kao i predstavnike Ministarstva zaštite životne sredine.

 • Predstavljen Nacionalni Portal otvorenih podataka
  12.10.2017.

  Nacionalni Portal otvorenih podataka (www.data.gov.rs), centralno mesto na kojem će biti objedinjeni podaci državnih organa i stavljeni na raspolaganje građanima, privatnom i nevladinom sektoru, predstavljen je danas u okviru projekta „Otvoreni podaci-otvorene mogućnosti“.

 • Ključni spoj za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja: naučnici i sredstva za inovacije
  04.10.2017.

  UNDP u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Centrom za promociju nauke (CPN) sprovodi četvorodnevnu obuku za 30 naučnoistraživačkih organizacija u Srbiji kako bi im pomogli da potencijal svojih projekata na najbolji način predstave fondu Evropske unije za istraživanje i inovacije.