Articles
  • Promena klime globalni izazov – vreme za akciju na svim nivoima05.10.2015.Danas je u Beogradu počela dvondnevna konferencija “Dijalog o klimatskim promenama u Srbiji – u susret konferenciji u Parizu”. Konferencija u Hotelu Metropol predstaviće učesnicima najnovija saznanja, kao i regulativu iz ove oblasti u Republici Srbiji, u susret medjunarodnoj konferenciji o klimi, koja će se održati od 30. novembra do 11 decembra ove godine u Parizu.

  • Koneferencija “Dijalog o klimatskim promenama u Srbiji – u susret konferenciji u Parizu” (5/6 oktobar 2015, Hotel Metropol, Beograd)28.09.2015.Prema nalazima stručnjaka,u Srbiji se očekuje povećanje prosečne temperature od 0.5 do 1.5 oC u sledećih petnaest godina. Do kraja veka, ukoliko se ne preduzmu globalne mere smanjenja emisija, ovo povećanje potencijalno iznosi do 4,3oC.

  • Korišćenjem biomase do čistije energije22.09.2015.Biomasa u Srbiji čini čak 61% ukupno raspoloživog tehničkog potencijala obnovljivih izvora energije. Njena upotreba je široko rasprostranjena tako da u bilansu primarne energije učestvuje sa oko 7%. Na žalost, biomasu u Srbiji najviše koriste pojedinačna domaćinstva za grejanje u toku zime što jasno govori da se biomasa ne koristi efikasno i da je veliki potencijal za proizvodnju energije iz biomase u Srbiji samo delimično iskorišćen.

  • UNDP za dan opštine predao četiri novoizgrađene bujične pregrade u Krupnju 21.09.2015.Danas je u Krupnju izvršena primopredaja četiri novoizgrađene bujične pregrade, kojima se lokalna zajednica štiti od budućih bujica na rekama i potocima Durisavac, Kostajnik, Maloj Reci i Krzavi.

  • Potpisan ugovor o izradi aplikacije za parlamentarni nadzor trošenja javnih finansija18.09.2015.Predstavnici UNDP - Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji i firma Informatika AD uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), potpisali su danas Ugovor za uvođenje i realizaciju Portala za nadzor nad javnim finansijama u Srbiji.

  • Potpisan sporazum o izradi projekta rekonstrukcije jalovišta rudnika “Stolice” u Krupnju16.09.2015.Program Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji i Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” iz Beograda potpsali su danas sporazum o izradi projekta zaštite i rekonstrukcije jalovišta u blizini rudnika “Stolice” u Krupnju.

  • Do 22. septembra u Beogradu Evropska nedelja mobilnosti: Izaberi., promeni, kombinuj!16.09.2015.U Beogradu se od danas do 22. septembra održava Evropska nedelja mobilnosti, koja pod sloganom "Izaberi pravu kombinaciju" treba da podstakne građane da razmišljaju o različitim vidovima prevoza

  • Misija tima Ujedinjenih nacija na sever Srbije14.09.2015.Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji planira novu zajedničku misiju na granicu Srbije i Mađarske u utorak usred rastuće zabrinutosti zbog pogoršanja uslova za hiljade izbeglica koje svakodnevno prolaze kroz Srbiju. Stalni koordinator UN-a, Irena Vojackova-Solorano i šef Agencije za izbeglice UN-a (UNHCR) u Srbiji, Hans Fridrih Šoder ne samo da su zabrinuti zbog zatvaranja mađarske granice već i zbog pogoršanja vremenskih uslova.

  • Održan okrugli sto na temu „Rodni aspekt vanrednih situacija“28.08.2015.U maloj Sali Skupštine opštine Smederevska Palanka, organizovan je okrugli sto na temu „Rodni aspekt varednih situacija“, koji se održava kao aktivnost na projektu „Jačanje lokalnih kapaciteta da odgovori na potrebe žene u vanrednim situacijama“ koji realizuje udruženje žena „Femina“ u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad S.Palanka.

  • UNDP lansirao globalni literarni konkurs: Vocies2Paris o posledicama klimatskih promena27.08.2015.Danas je UNDP raspisao globalni literarni konkurs, Voices2Paris, sa namerom da poveća pažnju javnosti u vezi sa negativnim posledicama klimatskih promena, kao i da ponudi prilike i rešenja u akcijama uočenim od strane pojadinaca i vlada zemalja sa otežanim razvojem širom sveta.

Contact UNDP in Serbia
Media Inquiries Phone: +381 2040 400
communications.rs@undp.org Fax: +381 2040 300