Međunarodni dan Roma: Romi i dalje jedna od najugroženijih grupa, koja se još uvek suočava sa teškim uslovima za život i diskriminacijom

08.04.2016.

Photo: Claude Cahn/UNCT Serbia

Romi i dalje jedna od najugroženijih grupa, koja se još uvek suočava sa teškim uslovima za život i diskriminacijom u pristupu socijalnoj pomoći, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i adekvatnom stanovanju - navode izveštaji nezavisnih tela

Beograd, 8. april 2016.– Na Međunarodni dan Roma, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji, Misija OEBS-a u Srbiji i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu i ponovo ističu čvrstu posvećenost jednakosti i nediskriminaciji.

Danas se romska zajednica, inače najveća etnička manjina u Evropi, i dalje suočava sa višestrukom diskriminacijom i marginalizacijom u zemljama širom Evrope, pa i u Srbiji. Romi su i dalje najugroženija grupa; oni se i dalje suočavaju sa teškim uslovima za život i diskriminacijom u pristupu socijalnoj pomoći, zdravstvenoj zaštiti, zapošljavanju i adekvatnom stanovanju, navodi se u izveštajima relevantnih međunarodnih organizacija, kao i u izveštajima nezavisnih tela Republike Srbije.

Na hiljade Roma predstavljaju najranjiviju i najmarginalizovaniju grupu među interno raseljenim licima, i oni se i dalje suočavaju sa preprekama u pristupu svojim pravima i trajnim rešenjima.

Međunarodni i evropski standardi ljudskih prava jasno definišu jednakost pred zakonom i zabranjuju diskriminaciju po svim osnovima, uključujući i diskriminaciju na osnovu etničke pripadnosti. Bolja inkluzija Roma će učvrstiti svakodnevnu demokratiju i vladavinu prava. To je jedini način da se dostigne društvo koje je zasnovano na principu jednakih mogućnosti gde svako ima pravo da bude uključen i da se svačije mišljenje čuje.

Na današnji dan, pozivamo sve zainteresovane da nastave odlučno da rade na politikama za inkluziju Roma u Srbiji, u skladu sa Strategijom za inkluziju Roma za period od 2016. do 2025. godine i Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina koje je Vlada Republike Srbije nedavno usvojila.

Delegacija Evropske unije, Kancelarija Saveta Evrope, Misija OEBS-a u Srbiji i Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji i dalje nastoje da unaprede život Roma u Srbiji i osiguraju poštovanje njihovih osnovnih prava, kao i da u tim nastojanjima pruže podršku partnerima u Srbiji.

Međunarodni dan Roma se svake godine slavi 8. aprila, u znak sećanja na osnivanje prve velike međunarodne romske civilne inicijative, Međunarodne romske unije, 1971. godine.

Napomena za urednike: Statistički podaci o Romima u Srbiji

  • 90 odsto dece u romskim naseljima raste u siromaštvu. Stopa smrtnosti beba i dece mlađe od 5 godina je dva puta viša od te stope među opštom populacijom; 15 odsto romske dece je rođeno sa kilažom koja je ispod normalne kilaže na rođenju, jedna petina romske dece je neuhranjena i samo 13 odsto je primilo sve vakcine.
  • Romska deca se i dalje suočavaju sa diskriminacijom u obrazovnom sistemu. Samo 6 odsto dece iz romskih naselja pohađa predškolski program, samo 64 odsto završi osnovnu školu, a samo 22 odsto upiše srednju školu (od čega je 15 odsto devojčica).
  • Romkinje i devojčice se suočavaju sa višestrukom diskriminacijom, kao i velikim preprekama u pristupu uslugama, uključujući i pristup uslugama koje su namenjene žrtvama nasilja. Preuranjeni, već ugovoreni brakovi i dalje predstavljaju problem u romskim zajednicama u Srbiji, što ima prilično destruktivne posledice, pre svega, po dete nevestu.

Za dodatne informacije i medijske upite kontaktirajte:

Aleksandra Stamenković, ekspert za komunikacije Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji,  

email: aleksandra.stamenkovic@one.un.org, telefon: +381 11 415 5314

Nadežda Dramičanin, Delegacija EU u Srbiji, savetnica za komunikacije,   

email: Nadezda.DRAMICANIN@eeas.europa.eu, telefon: +381 11 3083 200

Ivana Milatović, Misija OEBS-a u Srbiji, savetnica za politička pitanja i odnose s javnošću,

email: ppiu-serbia@osce.org, telefon: +381 11 3606 151

Mona Alhajt, Kancelarija Saveta Evrope, pomoćnica šefa kancelarije, email: mona.alghaith@coe.int,  telefon: +381 11 71 555 00