Saslušajmo glas žrtava: Smanjimo zloupotrebu vatrenog oružja – povećajmo našu bezbednost!

27.04.2016.

Globalna kampanja - Nedelja borbe protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja 1 – 8. maj 2016. godine

Viktimološko društvo Srbije (VDS) i UNDP SEESAC, a uz finansijsku podršku Evropske unije, pridružuje ovogodišnjoj globalnoj kampanji pod nazivom Nedelja borbe protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja koja ima za cilj podizanje svesti o posledicama koje zloupotreba vatrenog oružja ostavlja na preživele kao i na porodice onih koji su podlegli povredama. Kampanja takođe nastoji da podigne svest o radu Službe podrške žrtvama u Srbiji.

Kampanja „Saslušajmo glas žrtava“ predstavlja deo globalne kampanje „Nedelja borbe protiv nasilja upotrebnom vatrenog oružja“ koja se održava u periodu od 1. do 8. maja 2016. godine u organizaciji Međunarodne mreže akcije za malokalibarsko naoružanje (International Action Network on Small Arms). Nedelja borbe, koju je podržalo 85 zemalja, je prilika da se istaknu napori koji se ulažu u zaustavljanje širenja i zloupotrebe malokalibarskog oružja, kao i u promovisanje delotvornog Programa akcije Ujedinjenih nacija (UN PoA), i podizanje svesti o epidemiji oružanog nasilja i njegovih posledica.

Prema rezultatima prikupljenim putem medijskih izveštaja i otvorene platforme Oružje na meti (www.oruzjenameti.org) UNDP SEESAC-a, više od polovine žrtava incidenata sa vatrenim oružjem u Srbiji je među mladima od 18-35 godina. Žrtve i počinioci incidenata sa vatrenim oružjem se obično poznaju, a u 72% slučajeva oni su članovi porodice, prijatelji, komšije ili poznanici, pri čemu je smrt najčešći ishod oružanog nasilja u porodici (51%).

Kampanja Saslušajmo glas žrtava oružanog nasilja koja se sprovodi u Srbiji ima za cilj da pokaže koliko upotreba oružja utiče na našu bezbednost i koliko može da uništi naš i tuđ život. Ove godine, pozivamo žrtve, porodice žrtava koje su podlegle povredama, kao i osobe koje imaju saznanja o incidentima sa vatrenim oružjem da se pridruže Globalnoj nedelji borbe protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja i opišu incident na internet strani www.vds.org.rs i na taj način prenesu svoje lično ili iskustvo njima bliskih osoba, i time doprinesu da se glas žrtava čuje i prepoznaju njihove potrebe.

Analiza dobijenog materija biće korišćena za planiranje daljih aktivnosti u cilju pružanja pune podrške žrtvama oružanog nasilja, ali i za dodatne aktivnosti koje se odnose na zloupotrebu vatrenog oružja. Putem kampanje na društvenim mrežama, osiguraćemo da glas žrtava dopre do što većeg broja građana Srbije. Istovremeno, biće organizovana dešavanja na kojima ćemo voditi neposredne razgovore sa građanima najmnogoljudnije opštine Novi Beograd kako bismo ukazali na važnost smanjenja upotrebe vatrenog oružja, kao i na značaj pružanja sistematične podrške žrtvama.

Za više informacija o kampanji, kontaktirajte:
-     Viktimološko društvo Srbije, tel. + 381 11 630 3022, e-mail: vdsrbija@gmail.com
Ili nas pratite na našem Facebook https://www.facebook.com/viktimolosko.srbije?fref=ts   ili Twitter nalogu @vdsrbija
-     UNDP SEESAC, tel. + 381 11 344 6353, e-mail: seesac@undp.org
Website: www.seesac.org, Facebook https://www.facebook.com/SEESAC,  Twitter @UNDP_SEESAC,  Instagram https://www.instagram.com/undp_seesac
Na internet strani www.iansa.org možete naći dodatne informacije o Nedelji borbe protiv nasilja upotrebom vatrenog oružja.

Viktimološko društvo Srbije (VDS) je nezavisno i neprofitno udruženje građana, osnovano 12. novembra 1997. godine s ciljem unapređenja i zaštite prava i položaja žrtava kriminaliteta, rata, kršenja ljudskih prava i drugih oblika stradanja. U okviru Viktimološkog društva Srbije radi Služba VDS info i podrška žrtvama koja je namenjena svim žrtvama kriminaliteta uključujući i žrtve zloupotrebe vatrenog oružja. Osnovne aktivnosti Službe su: pružanje emotivne podrške, informacija, upućivanje na druge službe/organizacije u zavisnosti od konkretnih potreba žrtve i praktična asistencija i pomoć tokom pojavljivanja na sudu.
Viktimološko društvo Srbije – Služba VDS Info i Podrška žrtvama: www.vds.org.rs, e-mail: vdsrbija@gmail.com,  Twitter @vdsrbija, tel: 011-2288040

UNDP SEESAC pruža podršku nacionalnim, regionalnim i međunarodnim akterima u jačanju njihovih kapaciteta za kontrolisanje i smanjenje širenja i zloupotrebe malokalibarskog i lakog oružja, i time doprinosi stabilnosti, bezbednosti i razvoju u Jugoistočnoj Evropi (SEE). Uz podršku Evropske unije, kampanja „Saslušajmo glas žrtava nasilja: Smanjimo zloupotrebu vatrenog oružja – povećajmo našu bezbednost!” se sprovodi u okviru projekta koji se finansira na osnovu Odluke Saveta EU 2013/730/CFSP za podršku aktivnosti SEESAC-a za razoružanje i kontrolu naoružanja u Jugoistočnoj Evropi.
UNDP SEESAC: Website: www.seesac.org, Facebook https://www.facebook.com/SEESAC , Twitter @UNDP_SEESAC, Instagram https://www.instagram.com/undp_seesac