Održan sastanak državnog sekratara Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stane Božović i visokih predstavnika Programa Ujedinjenih nacija za razvoj

26.05.2016.

Stelijana Nedera, Zamenica Stalne predstavnice UNDP-a u Srbiji i Marina Olšanskaja, Regionalna savetnica za oblast energetike i klimatskih promena u Regionalnoj kancelariji  UNDP za Evropu i Zajednicu nezavisnih država, sastali su se sa državnim sekretarom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Vladi Srbije, Stanom Božović sa ciljem planiranja buduće saradnje i aktivnosti u oblasti klimatskih promena.

Tokom sastanka na visokom nivou, državna sekretarka Stana Božović ocenila je dosadašnju saradnju sa UNDP kao uspešnu, posebno u domenu klimatskih promena. Posebno je naglašen značaj ovog vida saradnje u kontekstu podrške Republici Srbiji u ispunjavanju obaveza prema međunarodnoj zajednici, ali i u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Ona je naglasila značaj daljeg razvoja saradnje uz uključivanje lokalnih samouprava i privrednog sektora radi intenziviranja mera ublažavanja efekata promene klime na sektore privrede kao i smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte. Tokom sastanka, dogovoreno je da se saradnja takođe usmeri na podršku u izgradnji institucionalnih kapaciteta resornog ministarstva u domenu klimatskih promena.

Obe strane postigle su saglasnost sa identifikovanim prioritetima rada u oblasti klimatskih promena, podvlačeći spremnost UNDP-ja da ove prioritete podrži u direktnoj saradnji sa resornim ministarstvom i drugim zainteresovanim stranama.

Naglasile su da je u oblasti klimatskih promena, nakon usvajanja Sporazuma iz Pariza, otvoren niz mogućnosti za saradnju i dobijanje finansijskih sredstava iz međunarodnih fondova, uključujući Globaln fond za životnu sredinu, kao i globalni Zeleni klimatski fond.