Značaj zajedničke akcije u pravcu mobilizacije Srbije u borbi protiv klimatskih promena

08.06.2016.

Povodom obeležavanja međunarodnog dana zaštite živote sredine, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ambasada Republike Francuske i Program UN za razvoj održali su 8. juna konferenciju za novinare u prostorijama Francuske ambasade. Na pola puta do globalne konferencije o klimatksim promenama (tzv. „COP 22“) koja će biti održana u novembru u Maroku, istaknut je značaj zajedničke akcije u pravcu mobilizacije Srbije u borbi protiv klimatskih promena.

Na konfrenciji su govorili:
Nj.E. Kristin Moro, ambasador Republike Francuske u Srbiji
Dr Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
Nj.E. Abdela Zagur, ambasador Kraljevine Maroko u Srbiji
Borka Jeremić, Kancelarija Stalnog koordinatora UN u Srbiji u ime Irene Vojačkove Solorano, stalnog predstavnika Programa UN za razvoj u Srbiji.

U svojim izjavama, govornici su izrazili zajedničke stavove u vezi sa:

Konkretnim merama za sprovođenje Pariskog sporazuma o klimi koji je usvojen na Konferenciji o klimatskim promenama održanoj krajem 2015. g u Parizu, a potpisan od strane država 22. aprila ove godine u sedištu UN u Njujorku. Tokom izlaganja državne seretarke S. Božović, zaključeno je da je u dosadašnjem periodu Vlada Republike Srbije uložila značajne napore u kontekstu ispunjavanja međunarodnih obaveza u domenu borbe protiv klimatskih promena, kao i u pogledu usaglašavanja sa pravnim tekovinama EU u ovoj oblasti. Posebno su naglašene aktivnosti na pripremi novog Zakona o smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, pripremi novog strateškog okvira za klimu, ali i konkretne mere i aktivnosti koje direktno ili indirektno doprinose smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte i to u oblasti upravljanja otpadom, izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i saradnje sa privredom i javnim preduzećima u cilju unapređenja energetske efikasnosti i većeg korišćenja obnovljivih izvora energije. Naglašena je uspešna saradnja sa Programom UN za razvoj u zajedničkom delovanju u realizaciji strateških ciljeva borbe protiv klimatskih promena i zaključeno je da će zajednički napori biti usmereni na nastavak procesa ispunjavanja međunarodnih obaveza po pitanju izveštavanja prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime, kao i Nacionalno utvrđenih doprinosa smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Nj.E. Ambasadorka Republike Francuske posebno je pohvalila napore koje Vlada Srbije, u partnerstvu sa drugim zainteresovanim stranama i međunarodnom zajednicom, ulaže u domenu sprečavanja negativnih posledica klimatksih promena i osvrnula se na zaključke i preporuke Pariskog sporazuma o klimi.

Nj.E. Ambasador Maroka u R Srbiji pozvao je predstavnike Vlade Srbije na zajednički rad i doprinos u cilju uspešnih priprema predstojeće globalne konferencije o klimatskim promenama tj. 22. zasedanju članica Ovirne konvencije  UN o promeni klime, koje će se održati u Marakešu, Maroko, u decembru 2016. Kako je naveo, očekuje se da tom prilikom bude pripremljen i usvojen niz operativnih dokumenata koji će omogućiti praktičnu primenu Pariskog sporazuma.

Borka Jeremic iz tima UN u Srbiji prenela je učesnicima poruku Generalnog sekretara UN povodom obeležavanja Međunarodnog dana zaštite životne sredine i u ime Programa UN za razvoj prenela spremnost za nastavak dosadašnje uspešne saradnje u oblasti klimatskih promena. Ova saradnja, kako je naglasila, utvrđena je i Partnerskim okvirom za razvojnu saradnju između UN i Srbije za period 2016 – 2020.g. Tom prilikom posebno je ukazala na usku povezanost ciljeva Pariskog sporazuma sa sprovođenjem globalne razvojne agende do 2030. godine, tj. ciljeva održivog razvoja.

Kao konkretna mera podrške Vladinim naporima da sprovede politiku klimatksih promena, najavljen je i novi zajednički projekat UNDP i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine „Lokalni razvoj otporan na klimatske prmene“. Ovaj projekat promovisaće inovativan pristup i nova tehnološka rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte na nivou lokalnih samouprava i doprineće promovisanju novih poslonih modela saradnje, jačanju javno-privatnog partnerstva i socijalnog uključivanja, kao svojevrsnog integrativnog pristupa u borbi protiv promena klime.

Finansijska konstrukcija projekta takođe odražava partnersko učešće i saradnju, integrišući sredstva Globalnog fonda za životnu sredinu, sredstva novoformiranog Nacionalnog zelenog fonda pod okriljem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i sredstva drugih donatora koji deluju u ovoj oblasti.

Tim UN u R Srbiji ostaće pouzdan partner Vladi Republike Srbije u daljem radu na sprovođenju novog Pariskog sporazuma o klimi, kao i globalnih ciljeva održivog razvoja.