Prava LGBTI populacije = ljudska prava, rečeno na nacionalnom okruglom stolu na temu „Biti LGBTI u Srbiji”

24.06.2016.

Na nacionalnom okruglom stolu danas se govorilo o položaju LGBTI populacije u Srbiji, načinima da se  smanji nejednakost i isključenost koju osećaju LGBT osobe, kao i o borbi protiv homofobije i transfobije.

UNDP se predano bori protiv svake vrste diskriminacije, a učestalost diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta je izazvala zabrinutost u okviru UNDP-a.

Iako se situacija na tom planu razvija u pozitivnom smeru, lezbijke, homoseksualci, biseksualne, transrodne i interseksualne osobe (LGBTI) se i dalje suočavaju sa teškoćama.

Ujedinjene nacije su potvrdile svoj stav da nasilje i diskriminacija protiv LGBTI populacije moraju biti iskorenjeni. Prilika da se promovišu prava LGBTI populacije se pojavila u zemljama Istočne Evrope, kao rezultat njihovog zalaganja da se preduzmu koraci ka usvajanju regulative protiv diskriminacije i za osnivanje institucija i mehanizama zaštite ljudskih prava, što je put ka demokratizaciji društva i članstvu u Evropskoj uniji.  

UNDP je pokrenuo program pod nazivom „Biti LGBTI u Istočnoj Evropi: smanjenje nejednakosti i isključenosti, borba protiv homofobije i transfobije koju osećaju LGBTI osobe“, kako bi se istražila iskustva LGBTI osoba i generalni kontekst LGBTI prava i zdravlja u regionu Zapadne Evrope.  

Implementacija projekta je trenutno u toku u četiri države na Balkanu: u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i Srbiji, u bliskoj saradnji sa Udruženjem za jednaka prava za zapadni Balkan i Tursku (ERA – LGBT), i uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ovim okruglim stolom UNDP želi da podrži dijalog između donosilaca odluka u izvršnoj, zakonodavnoj i sudskoj vlasti i LGBTI organizacija civilnog društva, njihovih saveznika/ca i drugih zainteresovanih strana.

„Cilj ovog projekta nije samo da smanji nejednakost i isključenost sa kojom se suočava LGBTI populacija, nego i da istovremeno promoviše ljudska prava“, istakla je Steliana Nedera, zamenica stalne predstavnice UNDP-a na otvaranju događaja i dodala da „su prava LGBTI osoba sastavni deo međunarodnog sistema zaštite ljudskih prava i zato je neophodno da zajedno sa partnerima doprinesemo njihovom unapređenju.“  

Jasna Plavšić, rukovodilac Grupe za antidiskriminacionu politiku pri Kancelariji za ljudska i manjinska prava ukratko je predstavila regulatorni i institucionalni okvir i postojeću klimu za ovu misiju.

Aleks Gejner, programski direktor u USAID-u, istakao je da mnogi problemi sa kojima se suočava LGBTI populacija u Srbiji i Istočnoj Evropi, pogađaju i ostatak sveta. On je podsetio učesnike na nedavnu tragediju u Orlandu, u SAD, u kojoj je izgubljeno mnogo života, i zahvalio se ljudima u Srbiji koji su izrazili saučešće u Ambasadi SAD u Beogradu.  

UNDP zajednički sa vladama, drugim UN agencijama, međunarodnim organizacijama i akterima civilnog društva radi na proširenju kapaciteta državnog zakonodavstva, kancelarija u okviru vlade, i povećanju broja aktera civilnih društava, kada su u pitanju prava, zdravlje i ugrožene populacije. Ovaj projekat će takođe imati odjeka i na Kosovu (prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN ) i u Crnoj Gori, koje će imati koristi od aktivnosti i resursa koje će ovaj projekat obezbediti.

Projekat je pokrenut sa namerom da doprinese smanjenju nejednakosti i isključenosti koju osećaju LGBT osobe, borbi protiv homofobije i transfobije zagovarajući promene i deljenju dobrih praksi, iskustava i resursa između država kako bi omogučili bolji život za LGBTI populaciju.

Cilj projekta je da potkrepi bazu dokaza, razvije pristupe zagovaranju i instrumente na lokalnim jezicima i da pozove na dijalog između nacionalnih donosioca odluka i LGBT organizacija civilnog društva, njihovih saveznika/ca i drugih zainteresovanih strana.

Više informacija o UN i pravima LGBT populacije: Kampanja slobodni i jednaki - https://unfe.org/

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT_discrimination.pdf