USAID obezbedio 1,3 miliona dolara pomoći Srbiji za reagovanje na migrantsku krizu

09.08.2016.

Irena Vojačkova Solorano, stalna koordinatorka UN i stalna predstavnica UNDP u Srbiji, Aleksandar Vulin, ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja i Nj.E. ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kajl Skot, u poseti prihvatnom centru za izbeglice i migrante u Subotici; © UNCT Serbia / Andjela Grozdanic

Beograd (9. avgust, 2016.) –Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) najavila je danas novi projekat vredan 1,3 miliona dolara, koji će trajati 20 meseci, i pomoći Srbiji u odgovoru na tekuću migrantsku krizu.  Ovaj projekat, koji će sprovoditi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), pomoći će opštinama u Srbiji da se bore sa efektima ove krize.

"Projekat za jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za reagovanje na migrantsku krizu" pomoći će lokalnim zajednicama koje su pogođene krizom da unaprede infrastrukturu i usluge koje su u vezi sa upravljanjem otpadom, vodosnabdevanjem, kanalizacijom i tretmanom otpadnih voda.  Projekat će takođe raditi na unapređenju pružanja socijalnih i zdravstvenih usluga na lokalnom nivou, od čega koristi imaju kako migranti, tako i lokalno stanovništvo.  

Ovo je drugi projekat USAID-a namenjen pomoći opštinama u Srbiji da se izbore sa migrantskom krizom.  U martu ove godine, USAID je donirao 700.000 dolara Fondaciji Ana i Vlade Divac kako bi sprovela “Projekat podrške lokalnim zajednicama u odgovoru na migrantsku krizu” u trajanju od 18 meseci. Ovaj projekat koji realzuje Fondacija Divac radi na izgradnji kapaciteta lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva kako bi odgovorili na krizu.

Za dalje informacije molimo kontaktirajte Stevana Vujasinovića telefonom na br. 011 4155 310 ili elektronskom poštom na adresu communications.rs@undp.org.