Radimo za dan kada nijedna žena neće biti žrtva nasilja

07.09.2016.

Predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i potpredsednica Vlade, Zorana Mihajlović, i stalna koordinatorka UN-a i stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji, Irena Vojačkova-Solorano, potpisale su danas u Vladi Srbije projektni dokument "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama". © UNCT Serbia

„Kada jednog decembra, nadam se što pre, budemo pročitali da nijedna žena nije ubijena u toku te godine i da nijedno dete nije stradalo u porodičnom i partnerskom nasilju, onda možemo da kažemo da smo uspeli u ovom poslu,” kazala je Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost povodom potpisivanja projektnog dokumenta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama". Ovaj projekat zajednički sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), UNWOMEN, UNICEF i UNFPA zahvaljujući Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), koja je namenila 948.719,52 evra u ovu svrhu.

Nasilje nad ženama je kompleksni društveni problem koji zahteva integrisani pristup više strana. Stalna koordinatorka UN-a i stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji, Irena Vojačkova-Solorano, izjavila je tom prilikom da je cilj projekta da se izmene društvene norme, način na koji institucije funkcionišu i ponašanje koji se mogu dovesti u vezi sa nasiljem nad ženama, kako na nivou države i zajednice, tako i na nivou svakog pojedinca.

Novi projekat je zasnovan na tzv. „Holističkom 5P pristupu“, koji se fokusira na preventivi, zaštiti, krivičnom gonjenju, policijskoj zaštiti i partnerstvu (engl. prevention, protection, prosecution, policy and partnership) i podrazumeva učešće svih relevantih sektora (društva, sudstva, policija, obrazovnih i zdravstvenih ustanova), aktera (vlasti, nevladinih organizacija, medija) na svim nivoima uprave (državna, regionalna i lokalna).

Strah i izloženost nasilju ugrožavaju kvalitet života žena, sprečavaju ih da iskoriste svoj potencijal, i umanjuju njihov doprinos razvoju društva.

Za dalje informacije molimo kontaktirajte Stevana Vujasinovića telefonom na br. 011 4155 310 ili elektronskom poštom na adresu communications.rs@undp.org.